spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
URL: http://www.iris.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt České zemědělské univerzity.
URL: http://www.agris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový zemědělský portál.
URL: http://www.agroweb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Biodynamika je zemědělskou metodou která se snaží aktivně pracovat s přírodními léčivými silami. Je založena přednáškách Rudolfa Steinera z roku 1924. Na stránkách informace o bio (eko, organickém) zemědělství a farmaření s využitím biodynamických praktik. Návody na výrobu biodynamických přípravků, ekologické postřiky, biodynamické spreje, kompostové směsi, zajímavé články a aktuality, knihy, odkazy, diskuze, wiki.
URL: http://www.biodynamika.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o zemědělské politice EU na serveru Delegace Evropské komise v České republice.
URL: http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=1775
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum pro alternativní technologie je společný projekt občanského sdružení KV-BIO a Střední zemědělské školy Dalovice. Nabízí poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti využívání alternativních technologií v energetice a zemědělství a množství praktických ukázek.
URL: http://www.kv-bio.cz/cate/
European Commision - Agriculture (Evropská komise - Zemědělství)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní stránka Evropské komise o dopravě. Politiky, zprávy, legislativa, rozšiřování EU...
URL: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 7: Doprava.
URL: http://www.euroskop.cz/40401/clanek/
FAO: SD dimensions (FAO: Dimenze trvale udržitelného rozvoje)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) o udržitelném rozvoji.
URL: http://www.fao.org/sd/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografie zvířat a přírody: ptáků, savců, plazů, obojživelníků a krajin. Výroba kalendářů, prodej fotografií. Klasická i digitální fotografie.
URL: http://www.fotolovy.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vztahu zemědělství, krajiny a životního prostředí, postoje Hnutí DUHA k těmto otázkám.
URL: http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=vy...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt ČIŘIKÁNÍ na obnovu zemědělské (kulturní) krajiny za účelem zvýšení její biodiverzity a ekologické stability. Vše o koroptvi polní, její ochraně a podpoře.
URL: http://koroptvicky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt DAPHNE Institutu informuje popularizačními výstupy o vlivu zvýšené hladiny nutrientů na ekosytémy v povodí a ověřuje možnosti plošného sledování přísunu nutrientů v nivních loukách pomocí monitoringu vegetace.
URL: http://www.daphne.cz/indikacezivin/
Jazyk: ČJ, AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MIE - trvale udržitelný rozvoj na venkově, zalesňování Sahary, koňský trh,..
URL: http://www.mie.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace, dokumenty a odkazy o dotacích EU pro české zemědělství a o národních dotacích v resortu ministerstva zemědělství.
URL: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74
The Busby Report: A national plan for survival in the 21st Century (Busbyho zpráva: Národní plán pro přežití v 21. století)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z roku 2002 popisuje opatření, která by měla Velké Británii přijmout, aby přežila po vyčerpání zásob ropy během 21. století.
URL: http://www.after-oil.co.uk
The wolf at the door (Vlk za dveřmi)
Jazyk: AJ, PJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Paula Thomsona o problematice vyčerpání ropy; spotřeba ropy, její rezervy, produkce, ropné produkty, alternativní energie, budoucí vývoj...
URL: http://www.wolfatthedoor.org.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Snaha tvůrců areálu v Rapotíně u Šumperka je zaměřena na záchranu a obnovu venkovského rázu, odkazů umu našich předků. Veteran muzeum se skládá ze dvou částí - Veteran Muzea a MiniZOO.
URL: http://mujweb.cz/www/vmuzeum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text kapitoly Zemědělství volebního programu Občanské demokratické aliance.
URL: http://www.oda.cz/dokumenty/zemedelstvi.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu šetrného zemědělského hospodaření v krajině. Tato síť bude poskytovat (a částečně již poskytuje) kvalifikované poradenství (mobilní i on-line) a osvětu mezi všemi cílovými skupinami.
URL: http://www.zdravakrajina.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -