spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti

Naposledy změněné a přidané záznamy EkoLinku

AWRES - Association for Water Research and Environmental Safety (Asociace pro výzkum vody a bezpečné životní prostředí)
Nevládní nezisková organizace zaměřená na problematiku životního prostředí
http://www.awres.cz
Datum vložení: 7.2.2011 20:45       Datum poslední změny: 16.5.2011 16:36
Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování a jejich využití
http://www.biom.cz
Datum vložení: 11.9.2009 17:48       Datum poslední změny: 12.5.2010 13:55
Přírodou.cz, občanské sdružení
Občanské sdružení Přírodou.cz provozuje několik internetových projektů zaměřených na ekologickou výchovu a popularizaci biologických disciplín.
http://www.prirodou.cz
Datum vložení: 11.3.2008 14:22       Datum poslední změny: 13.5.2010 16:29
Krajina a životní prostředí
Stránky prosazující odpovědný a trvalý přístup ke krajině a životnímu prostředí.
http://krajinazp.ic.cz/
Datum vložení: 9.2.2008 20:04       Datum poslední změny: 13.5.2010 16:50
MIE
MIE - trvale udržitelný rozvoj na venkově, zalesňování Sahary, koňský trh,..
http://www.mie.cz
Datum vložení: 1.2.2008 23:05       Datum poslední změny: 13.5.2010 16:55
Inforegio
Stránky Evropské Komise k financování předvstupní a povstupní regionální, kohezní a strukturální politiky (Evropský fond regionálního rozvoje, Kohezní fondy a fond ISPA).
http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm
Datum vložení: 18.9.2001 15:28       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:57
Jeseníky nikoliv na jedno použití
Informace, názory, dokumenty a studie týkající se trvale udržitelného rozvoje mikroregionu Jeseníky.
http://jeseniky.ecn.cz
Datum vložení: 7.5.2001 15:16       Datum poslední změny: 27.12.2007 13:28
Integrovaný regionální informační systém
Na stránkách IRIS najdete statistické ukazatele charakterizující regionální rozvoj a aktuální údaje o rozvojových programech, regionálních projektech, regionálních ekonomických subjektech, administrativních institucích a obcích. Tento systém zastřešuje regionální informační servisy. Stránky spravuje Centrum pro pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR).
http://www.iriscrr.cz/
Datum vložení: 9.10.2006 16:09       Datum poslední změny: 29.12.2007 15:15
Portál Regionálních Informačních Servisů
Úkolem je poskytovat informační zázemí krajským orgánům pro podporu územního rozvoje a řízení odvětví v jejich působnosti, ale i podnikatelům, investorům a občanům pro jejich aktivity v jednotné struktuře a obsahu. Portál Regionálních Informačních Servisů byl založen na základě usnesení vlády č.682/2000 o Strategii regionálního rozvoje České republiky.
http://www.risy.cz/
Datum vložení: 9.10.2006 16:05       Datum poslední změny: 29.12.2007 15:21
Straánky občanského sdružení U Nás, Volary
Občanské sdružení U Nás, Volary se snaží sledovat dění kolem sebe, ve městě a jeho blízkém okolí. Na stránkách najdete komentáře k činnosti zastupitelstva a rady města. OS UNás sleduje stav životního prostředí a zůčastňuje se správních řízení.
Taktéž zde naleznete informace o městě Volary, co navštívit a co rozhodně neminout a také informace o zajímavých lidech, kteří mezi námi žijí.
http://volary.vesele.info
Datum vložení: 31.1.2008 14:13       Datum poslední změny: 13.5.2010 16:56
Trails and Greenways Clearinghouse (Referenční středisko pro opuštěné tratě a zelené stezky)
Hlavní informační server o stezkách - greenways v USA, který provozuje nezisková organizace Rails-to-Trails Conservancy (Stezky na opuštěných tratích). Server nabízí novinky na stezkách, nabídku technické pomoci při jejich realizaci, údržbě a propagaci, knihovnu, databázi projektů, abstrakty přednášek a prezentací, manuál pro tvorbu stezek, kontakty na organizace, zabývající se Greenways, kalendář akcí a diskusní skupiny.
http://www.trailsandgreenways.org
Datum vložení: 7.7.2004 11:56       Datum poslední změny: 18.5.2010 17:30
Development Gateway (Rozvojové centrum)
The Development Gateway se snaží pomáhat omezovat chudoby prostřednictvím spolupráce a sdílením nápadů. Mj. informace o zemědělství, dopravě, zásobování vodou apod. Stránky vytváří Světová banka ve spolupráci s dalšími organizacemi.
http://www.developmentgateway.org
Datum vložení: 26.4.2001 10:27       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:52
Vize rozvoje České republiky do roku 2015
Materiál zpracovaný Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlova v Praze, zabývá se i problematikou životního prostředí. Ve formátu PDF.
http://ceses.cuni.cz/CESES-34-version1-vize2015.pdf
Datum vložení: 24.4.2001 10:37       Datum poslední změny: 30.3.2007 15:46
CELODIN
Central European Local Development Information Network (CELODIN) - Středoevropská informační síť pro místní rozvoj, zahrnuje Maďarsko, Slovensko, Českou republika, Polsko a Rumunsko. Značná část informací a odkazů přístupná pouze po (bezplatné registraci).
http://www.celodin.org
Datum vložení: 4.7.2001 11:14       Datum poslední změny: 27.12.2007 13:33
Ekologický mikroregion Horácko
Zájmové sdružení obcí v oblasti Českomoravské vysočiny. Sdružené obce se snaží mj. o společný postup při dosahování ekologické stability regionu.
http://www.horacko.cz
Datum vložení: 10.4.2001 10:05       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Mikroregion Maštale
Oficiální stránky Mikroregionu Maštale. Cyklostezky, program venkovského mikroregionu.
http://www.mastale.cz
Datum vložení: 16.4.2001 11:47       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:51
Jeseníky Vrbensko
Stránky mikroregionu Vrbensko, ležícího pod Pradědem na území CHKO Jeseníky. Stránky obsahují informace o cyklostezkách a náměty na tématické cykloturistické výlety.
http://www.jeseniky-vrbensko.cz
Datum vložení: 11.9.2001 13:06       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:57
Daníž
Sdružení znojemských vinařských obcí. Informace o vinohradnictví a o regionu.
http://www.daniz.cz
Datum vložení: 7.11.2001 12:33       Datum poslední změny: 7.11.2004 23:57
Národní síť zdravých měst ČR
Stránky asociace Zdravých měst, obcí, regionů, založené v roce 1994, která realizuje myšlenky mezinárodního projektu Zdravé město (WHO Healthy Cities Project). Projekt iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO) při OSN v roce 1988. Projekt podporuje zavádění místní Agendy 21 (MA21) a místního akčního plánu zdraví a životního prostředí (LEHAP).
http://www.nszm.cz
Datum vložení: 4.12.2003 14:55       Datum poslední změny: 8.11.2004 0:20
Národní síť Zdravých měst ČR
Asociace měst, obcí a regionů, která podporuje udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta).
http://www.nszm.cz
Datum vložení: 4.6.2005 19:41       Datum poslední změny: 4.6.2005 19:41
kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; design a koordinace o.s.; použit redakční a publikační systém TOOLKIT