spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
URL: http://www.iris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o plynárenství a subjektech v něm působících. Mj. informace o pohonu aut LPG a zemním plynem, informace o časopise Plyn aj.
URL: http://www.plyn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
URL: http://www.stavbyzeslamy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webová podoba CD-ROMu Encyklopedie energie. Na serveru Energyweb.cz.
URL: http://www.simopt.cz/energyweb/web/index.php?display_...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Článek z roku 2005 o energetické politice EU na serveru Euractiv.
URL: http://www.euractiv.cz/evropa-dnes0/clanek/energetick...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum pro alternativní technologie je společný projekt občanského sdružení KV-BIO a Střední zemědělské školy Dalovice. Nabízí poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti využívání alternativních technologií v energetice a zemědělství a množství praktických ukázek.
URL: http://www.kv-bio.cz/cate/
SCADPlus: European Energy Policy (Europa: Evropská energetická politika)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrh energetické politiky EU z roku 2007.
URL: http://europa.eu/scadplus/leg/en/s14001.htm
The Busby Report: A national plan for survival in the 21st Century (Busbyho zpráva: Národní plán pro přežití v 21. století)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z roku 2002 popisuje opatření, která by měla Velké Británii přijmout, aby přežila po vyčerpání zásob ropy během 21. století.
URL: http://www.after-oil.co.uk
Jazyk: ČJ, AJ, RJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komplexní poradna pro firmy, obce, SBD a majitele rodinných domů - v oborech využití obnovitelných zdrojů energie, úspory energie a paliv, nízkoenergetické a pasivní domy, ekodomy, dotace, granty, metody financování, architektonické a stavební projekty, metoda Feng shui, studie proveditelnosti.
URL: http://www.raes.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka má za cíl přiblížit veřejnosti informace o vodíku jako perspektivním palivu, jeho vlastnostech, rozvoji jeho využití a celém životním cyklu,
zprostředkovat informace z výzkumu a vytvořit prostor pro výměnu informací.

URL: http://vodik.czweb.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných modelových projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
URL: http://hostetin.veronica.cz
European Commission - Trans-European Networks (Evropská komise - Transevropské sítě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Transevropské sítě sestávají z dopravních, energetických a telekomunikačních sítí a mají přispět k hladkému fungovaní jednotného trhu v rámci Evropské unie.
URL: http://ec.europa.eu/ten/index_en.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oblast Energetika a suroviny na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
URL: http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Databáze Energetický informační systém je naplňována informacemi, které mají vztah ke spotřebě a úspoře energie. Jsou to informace o výrobcích, soustavách výrobků (předávací stanice, úpravny látek), stavebních funkčních dílech (zateplovací systémy), legis
URL: http://www.eis.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál o energetice nejen v ČR.
URL: http://www.ceskaenergetika.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server katedry fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Amper slouží hlavně fyzikálnímu vzdělávání a použití fyziky v běžném životě, zejména v environmentálních disciplínách.
URL: http://amper.ped.muni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o energetice - poradna (elektronické energetické konzultační a informační středisko - EKIS), kalendář akcí, katalog odkazů, výpočet nákladů na vytápění. Server provozovaný organizací EkoWatt.
URL: http://www.energetika.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 14: Energetika.
URL: http://www.euroskop.cz/40408/clanek/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradenství o úsporách energie, alternativních zdrojích aj. provozované Energetickým centrem Bratislava.
URL: http://www.usporyenergie.sk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o tom, jak by měl vypadat ekodům. Informace o energetických zdrojích a stavebních materiálech.
URL: http://www.ekodum.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společný projekt Gymnázia Český Krumlov a Gymnázia Teplice. Vyhodnocení dotazníkového průzkumu věnovaného problematice energetiky z ekologického a ekonomického pohledu.
URL: http://www.gymck.cz/~eee/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Energetická politika EU, účast ČR v Mezinárodní energetické agentuře.
URL: http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/eu-a-zahra...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -