spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vlakový a autobusový jízdní řád, jízdní řády MHD v řadě měst, odkazy na jízdní řády zahraničních železnic.
URL: http://www.jizdnirady.cz
Jazyk: ČJ, SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Doprava (zejména silniční) na území Slovenska a České republiky - dálnice, silnice, stav cest, fotogalerie, diskuse.
URL: http://doprava.programypc.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Program Nadace Partnerství a Nadace VIA pro trvale udržitelná dopravní řešení. Posláním programu je prezentovat nejnovější poznatky o dopravě a přispívat k rozvoji veřejné osobní dopravy, cyklistiky a chůze, s výhledovým cílem nalezení rovnováhy mezi jednotlivými druhy dopravy.
URL: http://doprava21.ecn.cz
European Commission - Trans-European Networks (Evropská komise - Transevropské sítě)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Transevropské sítě sestávají z dopravních, energetických a telekomunikačních sítí a mají přispět k hladkému fungovaní jednotného trhu v rámci Evropské unie.
URL: http://ec.europa.eu/ten/index_en.html
European Commission - Transport (Evropská komise - Doprava)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní stránka Evropské komise o dopravě. Aktivity v jednotlivých oblastech dopravy, zprávy, legislativa, transevropské dopravní sítě...
URL: http://ec.europa.eu/transport/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut.
URL: http://www.22september.org/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 9: Doprava.
URL: http://www.euroskop.cz/40403/clanek/
Frankfurt.de - Verkehr und Umvelt (Frankfurt - doprava a životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Frankfurt nad Mohenem, na kterých je možné najít informace o dopravě, životním prostředí, odpadech, klimatu, ozonu, vodě, ekologické legislativě a dalších tématech.
URL: http://www.frankfurt.de/sis/Frankfurt_A-Z.php?_navi=h...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Spotřebitelská kampaň Evropské komise, zaměřená na možnosti, jakými každý občan může omezit svůj negativní vliv na klima. Obsahuje informace o změnách klimatu, i praktické rady pro každodenní život.
URL: http://www.climatechange.eu.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace, dokumenty a odkazy vztahující se k integraci ČR do EU v oblasti dopravy.
URL: http://www.mdcr.cz/cz/index35.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Návrhy Marka Stránského na řešení problémů s dopravou v Praze.
URL: http://www.ctrebova.net/marek/dopravapr.php4
The Busby Report: A national plan for survival in the 21st Century (Busbyho zpráva: Národní plán pro přežití v 21. století)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z roku 2002 popisuje opatření, která by měla Velké Británii přijmout, aby přežila po vyčerpání zásob ropy během 21. století.
URL: http://www.after-oil.co.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Nadace Partnerství věnované problematice veřejných prostranství (náměstí, ulice...). Stránky o univerzálním prostoru měst. Teorie, legislativa, vztah veřejných prostranství a dopravy, zeleně, škol aj.
URL: http://www.prostranstvi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Snaha tvůrců areálu v Rapotíně u Šumperka je zaměřena na záchranu a obnovu venkovského rázu, odkazů umu našich předků. Veteran muzeum se skládá ze dvou částí - Veteran Muzea a MiniZOO.
URL: http://mujweb.cz/www/vmuzeum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text kapitoly Doprava volebního programu Občanské demokratické aliance.
URL: http://www.oda.cz/dokumenty/doprava.asp
wien.at - Verkehr (Vídeň - doprava)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Vídně věnované dopravě. Evropské dopravní cesty, individuální doprava, veřejná doprava, cyklistika ...
URL: http://www.wien.gv.at/index/verkehr.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekologická stránka pro okamžitou pomoc přírodě.
URL: http://eldar.cz/zelenyklid
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -