spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
URL: http://www.iris.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt České zemědělské univerzity.
URL: http://www.agris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový zemědělský portál.
URL: http://www.agroweb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Biodynamika je zemědělskou metodou která se snaží aktivně pracovat s přírodními léčivými silami. Je založena přednáškách Rudolfa Steinera z roku 1924. Na stránkách informace o bio (eko, organickém) zemědělství a farmaření s využitím biodynamických praktik. Návody na výrobu biodynamických přípravků, ekologické postřiky, biodynamické spreje, kompostové směsi, zajímavé články a aktuality, knihy, odkazy, diskuze, wiki.
URL: http://www.biodynamika.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o zemědělské politice EU na serveru Delegace Evropské komise v České republice.
URL: http://www.evropska-unie.cz/cz/article.asp?id=1775
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum pro alternativní technologie je společný projekt občanského sdružení KV-BIO a Střední zemědělské školy Dalovice. Nabízí poradenskou a vzdělávací činnost v oblasti využívání alternativních technologií v energetice a zemědělství a množství praktických ukázek.
URL: http://www.kv-bio.cz/cate/
European Commision - Agriculture (Evropská komise - Zemědělství)
Jazyk: AJ, NJ, FR, ŠJ, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní stránka Evropské komise o dopravě. Politiky, zprávy, legislativa, rozšiřování EU...
URL: http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o podmínkách přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 7: Doprava.
URL: http://www.euroskop.cz/40401/clanek/
FAO: SD dimensions (FAO: Dimenze trvale udržitelného rozvoje)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO) o udržitelném rozvoji.
URL: http://www.fao.org/sd/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografie zvířat a přírody: ptáků, savců, plazů, obojživelníků a krajin. Výroba kalendářů, prodej fotografií. Klasická i digitální fotografie.
URL: http://www.fotolovy.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vztahu zemědělství, krajiny a životního prostředí, postoje Hnutí DUHA k těmto otázkám.
URL: http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=programy&art=vy...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt ČIŘIKÁNÍ na obnovu zemědělské (kulturní) krajiny za účelem zvýšení její biodiverzity a ekologické stability. Vše o koroptvi polní, její ochraně a podpoře.
URL: http://koroptvicky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt DAPHNE Institutu informuje popularizačními výstupy o vlivu zvýšené hladiny nutrientů na ekosytémy v povodí a ověřuje možnosti plošného sledování přísunu nutrientů v nivních loukách pomocí monitoringu vegetace.
URL: http://www.daphne.cz/indikacezivin/
Jazyk: ČJ, AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MIE - trvale udržitelný rozvoj na venkově, zalesňování Sahary, koňský trh,..
URL: http://www.mie.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace, dokumenty a odkazy o dotacích EU pro české zemědělství a o národních dotacích v resortu ministerstva zemědělství.
URL: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=74
The Busby Report: A national plan for survival in the 21st Century (Busbyho zpráva: Národní plán pro přežití v 21. století)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z roku 2002 popisuje opatření, která by měla Velké Británii přijmout, aby přežila po vyčerpání zásob ropy během 21. století.
URL: http://www.after-oil.co.uk
The wolf at the door (Vlk za dveřmi)
Jazyk: AJ, PJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Paula Thomsona o problematice vyčerpání ropy; spotřeba ropy, její rezervy, produkce, ropné produkty, alternativní energie, budoucí vývoj...
URL: http://www.wolfatthedoor.org.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Snaha tvůrců areálu v Rapotíně u Šumperka je zaměřena na záchranu a obnovu venkovského rázu, odkazů umu našich předků. Veteran muzeum se skládá ze dvou částí - Veteran Muzea a MiniZOO.
URL: http://mujweb.cz/www/vmuzeum/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Text kapitoly Zemědělství volebního programu Občanské demokratické aliance.
URL: http://www.oda.cz/dokumenty/zemedelstvi.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu šetrného zemědělského hospodaření v krajině. Tato síť bude poskytovat (a částečně již poskytuje) kvalifikované poradenství (mobilní i on-line) a osvětu mezi všemi cílovými skupinami.
URL: http://www.zdravakrajina.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -