spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Belarusian Chernobyl Tragedy (Běloruská černobylská tragédie)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o dopadech černobylské havárie v Bělorusku.
URL: http://www.belarusguide.com/chernobyl1/chernobyl.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, věnované posuzování vlivu Jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí.
URL: http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?id=2...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o energetice, encyklopedie energie, aktuality.
URL: http://www.energyweb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Greenpeace k JE Temelín.
URL: http://www.greenpeace.cz/temelin/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na stránkách naleznete výběr z tisku zaměřený na informace o JETE, tiskové zprávy týkající se aktivit neziskových organizací, které souvisejí s jadernou elektrárnou Temelín, dlouhodobé studie vlivu jaderné elektrárny na životní prostředí a další.
URL: http://www.temelin.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky jaderné elektrárny v Dukovanech, provozované Českými energetickými závody.
URL: http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránka ČEZ o jaderné elektrárně Temelín.
URL: http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?...
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Radko Pavlovce, pověřence rakouské spolkové země Horní Rakousko pro otázky jaderných zařízení.
URL: http://www.temelin.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o spolupráci mezi ČR a Rakouskem ve věci jaderné elektrárny Temelín, založené na protokolu z jednání mezi českou a rakouskou vládou v Melku v prosinci 2000.
URL: http://www.sujb.cz/?c_id=138
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server zaměřený na podporu jaderné energetiku a českých jaderných elektráren (Temelín, Dukovany) jako ekologického a ekonomického zdroje energie, podpora výstavby dalších jaderných elektráren v České republice a ve světě.
URL: http://proatom.luksoft.cz
Pryroda Belarusi (Běloruská příroda)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o chráněných územích a ochraně přírody a krajiny v Bělorusku. Informace o Bělověžském pralese. Informace o Černobylské havárii.
URL: http://www.belarusguide.com/nature1/Naturebel.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň rakouské spolkové země Horní Rakousy proti Jaderné elektrárně Temelín. Historie stavby, citáty, humor, plakáty...
URL: http://www.spolecne.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled všech jaderných elektráren v jednotlivých státech světa, technické informace, fotografie, mapa atomových elektráren ve světě, vyhledávání.
URL: http://proatom.luksoft.cz/jaderneelektrarny/
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Hornorakouské platformy proti atomovému nebezpečí o Jaderné elektrárně Temelín.
URL: http://www.antiatom.info/temelin/neu_index_2.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zpráva z 28. února 1999 určená pro tehdejšího místopředsedu vlády ČR ing. Pavla Mertlíka.
URL: http://new.ecn.cz/doc/old/Enviro/energetika/Texts/zpr...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -