spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Art history webmasters association (Asociace webmástrů v oblasti dějin umění)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace působila v letech 1997 - 2003. V současnosti prostřednictvím webu zprostředkovává přehled internetových historicko-uměleckých infromačních zdrojů.
URL: http://www.unites.uqam.ca/AHWA/
ASIFA - Association Internationale du Film d'animation (Mezinárodní asociace animovaného filmu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní asociace animovaného filmu byla založena s cílem obohacovat a rozvíjet umění animace prostřednictvím výměny zkušeností, myšlenek mezi spřízněnými organizacemi. Asifa sdružuje více než 1500 členů.
URL: http://asifa.net/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled právních předpisů autorského a příbuzných práv jednotlivých členských zemí UNESCO.
URL: http://www.unesco.org/culture/copy/index.shtml
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Britská rada přispívá k vytváření vztahů mezi Velkou Británií a ČR. Pravidelně připravuje program kulturních akcí, podporuje výuku a studium angličtiny, spolupracuje na projektech v oblasti vzdělávání a vědy.
URL: http://www.britishcouncil.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky UNESCO v ČR, současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost organizace.
URL: http://www.mzv.cz/unesco
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České centrum Londýn s ministerstvem zahraničních věcí podporují reprezentaci české kultury ve Velké Británii a rozšiřují prostor pro vzájemnou spolupráci.
URL: http://www.czechcentre.org.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konzultační projekty a studie kulturní oblasti, kulturní politiky, zprávy a vyhodnocení kulturních iniciativ. Rozvíjí kulturní databáze Culture Match, ACRONIM, Culture Tracker.
URL: http://www.euclid.info
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Euroimages je evropský koncil pro spolupráci, distribuci a prezentaci evropské kinematografie založený 1998. V současnosti spojuje 29 členských států. Finačně přispívá na programy, které vyhlašuje.
URL: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimage...
European cultural foundation (Nadace pro evropskou kulturu)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá nadace sídlící v Amsterdamu. Podporuje zejména evropskou kulturní spolupráci a participaci. Nadace se zabývá legislativními otázky rozšiřování EU a rolí kultury v budoucí globalizované Evropě.
URL: http://www.eurocult.org/
European Network of National Heritage Organisations (Evropská síť národních organizací pro kulturní dědictví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem ENNHO je soustavná podpora výměny, vzdělávání a budování partnerství mezi organizacemi, které uchovávají a kozervují kulturní děditví. V rámci projektu jsou uveřejňovány i případové studie a dokumenty.
URL: http://www.ennho.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studio pro experimentální intermédia se základno v New Yorku. Od roku 1968 podporuje umělce - organizuje projekty, rozvíjí spolupráci, vydává CD.
URL: http://www.experimentalintermedia.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro hudebníky zprostředkovávající informace o současné hudbě, koncertech, festivalech a soutěžích. Specializuje se i na informování o možnostech pro mladé začínající umělce.
URL: http://www.gaudeamus.nl
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační centrum UNESCO v ČR. Sídlí v Praze.
URL: http://www.unesco-ic.cz/
International theater institude (Mezinárodní divadelní institut)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní nezisková divadelní orgranizace pod patronátem Unesco se sídlem v Paříži. Připravuje kongresy, vydává publikace.
URL: http://www.iti-worldwide.org
Jazyk: AJ, Slovi
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovinská organizace soustředící se na nové možnosti využívání technologií v kulturním sektoru. Kibla připravuje vzdělávcí programy a workshopy pro veřejnost.
URL: http://www.kibla.org/_new/eng
Kultur kontakt (Kulturní kontakt)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rakouská organizace podporujicí rozvoj kultury a kulturní vzdělávání v jižní a východní Evropě.
URL: http://www.kulturkontakt.or.at
Media-Im-pakt - Support for South-Eastern Europe (Porpora pro jižní a východní Evropu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond pro podporu médiím v jižní a východní Evropě v souladu s dohoudou o udržitelném stavu otázky médií v Evropě.
URL: http://www.ifa.de/media-im-pakt/eindex.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem českého národního výboru ICOM (International Council of Museums) je rozvoj muzeí a podpora muzejních pracovníků.
URL: http://www.cz-icom.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polský institut v Praze se věnuje zejména propagaci a šíření znalostí o polské kultuře a poskytování informací o Polsku. Svými programy se snaží pokrývat území celé ČR.
URL: http://www.polskyinstitut.cz/
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rakouské kulturní fórum (RKF) iniciuje, podporuje a rozvíjí česko-rakouskou kulturní spolupráci a zprostředkovává informace o rakouské kulturní scéně.
URL: http://www.austria.cz/kultur/index.php
The Interarts Foundation (Nadace Interarts)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace a výzkumné centrum regionální kultury cíleně rozvíjí nové kulturní stratetie a kulturní spolupráci. Nadace byla založena v roce 1995 v Barceloně (kancelář i v Bruselu). Působí hlavně jako poradce pro veřejné instituce. Na stránkách zprostředkovává informace o seminářích, projektech, vyhledávání partnerství, elektronicky rozesílá aktuality.
URL: http://www.interarts.net
The international committee for conservation of the industrial heritage (Mezinárodní komitét pro konzervaci industriálního dědictví)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komitét spojující členy z celého světa podporuje ochranu, konzervaci, dokumentaci, výzkum a interpretaci industriálního dědictví. Mapuje industriálním areály, budovy, architketuru i vybavení.
URL: http://www.mnactec.com/ticcih/
The International Dance Council (Mezinárodní taneční rada)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace se sídlem v mateřské instituci Unesco v Paříži. Zastřešuje národní, mezinárodní, lokální, neziskové a další subjekty působící v oblasti tance.
URL: http://www.cid-unesco.org
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace OSN pro výchovu vědu a kulturu se sídlem v Paříži.
URL: http://www.unesco.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -