spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Art history webmasters association (Asociace webmástrů v oblasti dějin umění)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace působila v letech 1997 - 2003. V současnosti prostřednictvím webu zprostředkovává přehled internetových historicko-uměleckých infromačních zdrojů.
URL: http://www.unites.uqam.ca/AHWA/
ASIFA - Association Internationale du Film d'animation (Mezinárodní asociace animovaného filmu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní asociace animovaného filmu byla založena s cílem obohacovat a rozvíjet umění animace prostřednictvím výměny zkušeností, myšlenek mezi spřízněnými organizacemi. Asifa sdružuje více než 1500 členů.
URL: http://asifa.net/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled právních předpisů autorského a příbuzných práv jednotlivých členských zemí UNESCO.
URL: http://www.unesco.org/culture/copy/index.shtml
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Britská rada přispívá k vytváření vztahů mezi Velkou Británií a ČR. Pravidelně připravuje program kulturních akcí, podporuje výuku a studium angličtiny, spolupracuje na projektech v oblasti vzdělávání a vědy.
URL: http://www.britishcouncil.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komise studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky UNESCO v ČR, současně předkládá do pařížského sekretariátu náměty na další činnost organizace.
URL: http://www.mzv.cz/unesco
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
České centrum Londýn s ministerstvem zahraničních věcí podporují reprezentaci české kultury ve Velké Británii a rozšiřují prostor pro vzájemnou spolupráci.
URL: http://www.czechcentre.org.uk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konzultační projekty a studie kulturní oblasti, kulturní politiky, zprávy a vyhodnocení kulturních iniciativ. Rozvíjí kulturní databáze Culture Match, ACRONIM, Culture Tracker.
URL: http://www.euclid.info
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Euroimages je evropský koncil pro spolupráci, distribuci a prezentaci evropské kinematografie založený 1998. V současnosti spojuje 29 členských států. Finačně přispívá na programy, které vyhlašuje.
URL: http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimage...
European cultural foundation (Nadace pro evropskou kulturu)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nezávislá nadace sídlící v Amsterdamu. Podporuje zejména evropskou kulturní spolupráci a participaci. Nadace se zabývá legislativními otázky rozšiřování EU a rolí kultury v budoucí globalizované Evropě.
URL: http://www.eurocult.org/
European Network of National Heritage Organisations (Evropská síť národních organizací pro kulturní dědictví)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem ENNHO je soustavná podpora výměny, vzdělávání a budování partnerství mezi organizacemi, které uchovávají a kozervují kulturní děditví. V rámci projektu jsou uveřejňovány i případové studie a dokumenty.
URL: http://www.ennho.org/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studio pro experimentální intermédia se základno v New Yorku. Od roku 1968 podporuje umělce - organizuje projekty, rozvíjí spolupráci, vydává CD.
URL: http://www.experimentalintermedia.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro hudebníky zprostředkovávající informace o současné hudbě, koncertech, festivalech a soutěžích. Specializuje se i na informování o možnostech pro mladé začínající umělce.
URL: http://www.gaudeamus.nl
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační centrum UNESCO v ČR. Sídlí v Praze.
URL: http://www.unesco-ic.cz/
International theater institude (Mezinárodní divadelní institut)
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní nezisková divadelní orgranizace pod patronátem Unesco se sídlem v Paříži. Připravuje kongresy, vydává publikace.
URL: http://www.iti-worldwide.org
Jazyk: AJ, Slovi
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Slovinská organizace soustředící se na nové možnosti využívání technologií v kulturním sektoru. Kibla připravuje vzdělávcí programy a workshopy pro veřejnost.
URL: http://www.kibla.org/_new/eng
Kultur kontakt (Kulturní kontakt)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rakouská organizace podporujicí rozvoj kultury a kulturní vzdělávání v jižní a východní Evropě.
URL: http://www.kulturkontakt.or.at
Media-Im-pakt - Support for South-Eastern Europe (Porpora pro jižní a východní Evropu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fond pro podporu médiím v jižní a východní Evropě v souladu s dohoudou o udržitelném stavu otázky médií v Evropě.
URL: http://www.ifa.de/media-im-pakt/eindex.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem českého národního výboru ICOM (International Council of Museums) je rozvoj muzeí a podpora muzejních pracovníků.
URL: http://www.cz-icom.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polský institut v Praze se věnuje zejména propagaci a šíření znalostí o polské kultuře a poskytování informací o Polsku. Svými programy se snaží pokrývat území celé ČR.
URL: http://www.polskyinstitut.cz/
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Rakouské kulturní fórum (RKF) iniciuje, podporuje a rozvíjí česko-rakouskou kulturní spolupráci a zprostředkovává informace o rakouské kulturní scéně.
URL: http://www.austria.cz/kultur/index.php
The Interarts Foundation (Nadace Interarts)
Jazyk: AJ, NJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace a výzkumné centrum regionální kultury cíleně rozvíjí nové kulturní stratetie a kulturní spolupráci. Nadace byla založena v roce 1995 v Barceloně (kancelář i v Bruselu). Působí hlavně jako poradce pro veřejné instituce. Na stránkách zprostředkovává informace o seminářích, projektech, vyhledávání partnerství, elektronicky rozesílá aktuality.
URL: http://www.interarts.net
The international committee for conservation of the industrial heritage (Mezinárodní komitét pro konzervaci industriálního dědictví)
Jazyk: AJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Komitét spojující členy z celého světa podporuje ochranu, konzervaci, dokumentaci, výzkum a interpretaci industriálního dědictví. Mapuje industriálním areály, budovy, architketuru i vybavení.
URL: http://www.mnactec.com/ticcih/
The International Dance Council (Mezinárodní taneční rada)
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ, IJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní organizace se sídlem v mateřské instituci Unesco v Paříži. Zastřešuje národní, mezinárodní, lokální, neziskové a další subjekty působící v oblasti tance.
URL: http://www.cid-unesco.org
Jazyk: AJ, NJ, RJ, FR, ŠJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Organizace OSN pro výchovu vědu a kulturu se sídlem v Paříži.
URL: http://www.unesco.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -