spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky k Natura 2000 - soustavě soustavě chráněných území evropského významu. Stránky přinášejí základní informace o evropských směrnicích, české legislativě, aktuality a diskusi k vytváření soustavy Natura.
URL: http://www.natura2000.cz
The MAB Programme (Program MAB)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MAB (Man and the Biosphere - Člověk a biosféra) - program UNESCO, jehož cílem je trvale udržitelné využívání a ochrana biodiverzity. Podporuje výzkum a shromažďování informací v oblasti managementu přírodních zdrojů.
URL: http://www.unesco.org/mab
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační, vzdělávací i zábavný server věnovaný (především české) přírodě. Články o přírodě, ekologii, životním prostředí, diskuzní fóra, kalendář zajímavých akcí atd.
URL: http://www.priroda.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka usilující o záchranu přírodní park Košíře - Motol v Praze 5 a vystupující proti projektu "Bydlení Cibulka".
URL: http://archivdz.wz.cz/cepo/kostitu.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně, která usiluje o ochranu volné krajiny před nadměrnou zástavbou a stavění umělých bariér v karajině. Kampaň organizuje sdružení Ochrana fauny ČR.
URL: http://www.pravonakrajinu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Základní článek Hnutí Brontosaurus, zaměřuje se na dobrovolnické akce na pomoc přírodě a kulturním památkám v Praze a Čechách. Víkendové akce a akce Prázdin s Brontosaurem pro mládež od 16ti let.
URL: http://rozruch.brontosaurus.cz
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs....
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky brněnského Hnutí NESEHNUTÍ pro podporu zapojování veřejnosti do aktuálních brněnských a jihomoravských případů týkajících se životního prostředí. Ekoporadna.
URL: http://ekobrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Natura 2000 je soustava chráněných území vytvořená podle směrnic EU: směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“) a směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“).
URL: http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústřední seznam ochrany přírody soustřeďuje zřizovací a odbornou dokumentaci o zvláště chráněných územích, o lokalitách Natura 2000 a o památných stromech.
URL: http://drusop.nature.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky prosazující odpovědný a trvalý přístup ke krajině a životnímu prostředí.
URL: http://krajinazp.ic.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyhledávání v databázi zajímavých geologických lokalit České geologické služby.
URL: http://lokality.geology.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je získání finančních prostředků na výkupy přírodně a krajinářsky cenných pozemků s cílem zajištění jejich trvalé ochrany.
URL: http://www.mistoproprirodu.cz/
Grünes Oval (Zelený ovál)
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Virtuální průvodce 12 německými projekty ochrany přírody.
URL: http://www.gruenesoval.de
Pryroda Belarusi (Běloruská příroda)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky o chráněných územích a ochraně přírody a krajiny v Bělorusku. Informace o Bělověžském pralese. Informace o Černobylské havárii.
URL: http://www.belarusguide.com/nature1/Naturebel.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o mezinárodním výzkumném programu Man and Biosphere (MAB), zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy. Informace o českých biosférických rezervacích.
URL: http://mab.kav.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor interaktivních map - ovzduší, voda, krajina, hluk, odpady.
URL: http://www.premis.cz/atlaszp
wien.at - Umwelt (Vídeň - životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Vídně věnované životnímu prostředí. Odpady, ovzduší, klima, ochrana přírody, hluk ...
URL: http://www.wien.gv.at/index/umwelt.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -