spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Grantový program Nadace Partnerství finančně podporující projekty neziskových organizací a místních aktivit, které budou zaměřeny na výsadbu, pěstování či ochranu stromů na celém území České republiky.
URL: http://www.stromzivota.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace, názory, dokumenty a studie týkající se trvale udržitelného rozvoje mikroregionu Jeseníky.
URL: http://jeseniky.ecn.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akce Lesoochranárskeho zoskupenia VLK za vykoupení 21 hektarů přirozeného buko-jedlového lesa v Čergovském pohoří.
URL: http://www.wolf.sk/vlcia.php
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky místní pobočky ČSOP Kosenka věnované projektu Pomozte zachránit bělokarpatský les.
URL: http://www.zachranles.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Co je les, rozdělení lesů, funkce lesa, jak se chovat v lese.
URL: http://www.ekosystem.host.sk
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Hnutí DUHA věnované problematice kůrovcové kalamity a jejího zvládání v Národním parku Šumava.
URL: http://hnutiduha.cz/nase-prace/lesy/sumava/kurovec-na...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Hnutí DUHA, zaměřené na boj proti plánům na zmenšení Národního parku Šumava.
URL: http://www.narodniparksumava.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ladislava Vogeltanze - fotografie lesa a zvířat.
URL: http://www.krasylesa.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál, který poskytuje přehled finančních podpor z národních i evropských zdrojů.
URL: http://www.dotace.nature.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Společnosti přátel přírody, ve kterém chce postupně přeměnit na prales sedm hektarů smrkového lesa na Ještědském hřebenu. Projekt začal v roce 2004.
URL: http://www.novyprales.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro turisty o Krušných horách, Jizerských horách, Krkonoších a Beskydech
URL: http://www.ceske-hory.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osobní stránky věnované Šumavě. Informace o těžbě dřeva na Šumavě, fotografie, odkazy.
URL: http://sos-sumava.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o bývalém projektu sdružení Tereza určeném zejména pro základní a střední školy. Projekt si kladl za cíl zábavnou formou seznámit děti s problematikou zdravotního stavu smrku ztepilého přímo v přírodě a získat údaje pro vědecké vyhodnocení stavu smrků.
URL: http://www.mujweb.cz/www/cmelda/smrky/index.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedním z důsledků znečištění imisemi v "černém trojúhelníku" byla kalamita lesních porostů v pohraničních horách na severozápadě České republiky. Mnohostranný výzkum hydrologických a ekologických problémů spojených s odlesněním probíhá v rámci sítě experimentálních povodí v Jizerských horách.
URL: http://147.32.129.82/jiz/main_c.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Historie lesnictví na Slovensku, rozdělení lesů podle funkcí, chráněná území, těžba a vývoz dřeva. Práce vypracována v rámci Geografické olympiády.
URL: http://www.webpark.sk/geografia/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka zabývající se poškozením přírodní památky "Psí kuchyně" (okres Svitavy, KÚ Opatov a Janov) holosečnou těžbou dřeva v přírodních bukových porostech.
URL: http://mujweb.cz/Zpravy/devastace/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -