spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o měřících stanicích znečištění ovzduší v Ústeckém kraji a v německém Sasku. Dále informace o limitech znečišťujících látek a odkazy na další informace. Na serveru Ekologického centra Most.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/aktualni_imise/st...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soubor interaktivních map - ovzduší, voda, krajina, hluk, odpady.
URL: http://www.premis.cz/atlaszp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o projektu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), což je dlouhodobý celosvětový program zaměřený na sledování životního prostředí a určený pro školy.
URL: http://www.mujweb.cz/www/cmelda/
EEA - Environmental themes (EEA - Environmentální témata)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o stavu životního prostředí, ekologických tématech a nástrojích ekologické politiky na serveru Evropské agentury pro životní prostředí.
URL: http://themes.eea.eu.int
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky brněnského Hnutí NESEHNUTÍ pro podporu zapojování veřejnosti do aktuálních brněnských a jihomoravských případů týkajících se životního prostředí. Ekoporadna.
URL: http://ekobrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mapa ukazující zeleň a krajinné prvky, sběrná místa odpadu, cyklostezky, prodejny a jídelny zdravé výživy aj. na území Brna.
URL: http://www.brno.cz/toCP1250/mapa/index.php?typ=e
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o procesu EIA včetně přehledu probíhajících řízení v působnosti pražského magistrátu.
URL: http://envis.praha-mesto.cz/(wnfgu045opzlcqep2n5azj23...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál pražského magistrátu pro informace o životním prostředí. Informace o stavu životního prostředí a o nástrojích environmentální politiky.
URL: http://envis.praha-mesto.cz
European Environment Information and Observation Network (EIONET) (Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (EIONET))
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační síť vytvořená Evropskou agenturou pro životní prostředí a jejími členskými zeměmi. Jejím cílem je poskytovat informační podklady pro rozhodování o životním prostředí.
URL: http://www.eionet.eu.int
Global Monitoring for Environment and Security (Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Evropské unie, jehož cílem je shromažďovat a poskytovat informace potřebné pro plnění politiky EU v oblasti životního prostředí, zemědělství, místního rozvoje, rybolovu, dopravy a zahraniční a bezpečnostní politiky.
URL: http://www.gmes.info/
Greenhouse Gases & the Kyoto Protocol (Skleníkové plyny & Kjótský protokol)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní mapa emisí skleníkových plynů, grafy, statistiky a prognózy do budoucna pro jednotlivé státy, které podepsaly Kjótský protokol. Na serveru norské organizace UNEP GRID-Arendal.
URL: http://maps.grida.no/kyoto
GRID-Arendal Maps Webserver (Mapový webserver GRID-Arendal)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní mapy, grafy a statistiky o stavu životního prostředí na stránkách norské organizace GRID Arendal (Global Resource Information Database).
URL: http://maps.grida.no
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační systém provozovaný Slovenskou agenturou životního prostředí. Informace o stavu životního prostředí, lidské populaci, nástrojích ekologické politiky aj.
URL: http://www.iszp.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Denní zpravodajství Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové o stavu ozonové vrstvy a intenzitě slunečních ultrafialových paprsků.
URL: http://www.chmi.cz/meteo/ozon/o3uvb.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informační portál pro otázky populace, zdraví a životního prostředí, provozovaný americkou Národní knihovnou pro životní prostředí. Informace o jednotlivých zemích Afriky, Jihovýchodní Asie a Střední Ameriky.
URL: http://popplanet.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plné texty ročenek vydávaných Magistrátem hlavního města Prahy. Ročenky shrnují stav životního prostředí v Praze.
URL: http://www.monet.cz/zp/rocenky.asp
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na serveru provozovaném odborem informatiky pražského magistrátu najdete mj. data z monitoringu čistoty ovzduší v Praze a Atlas životního prostředí v Praze.
URL: http://www.premis.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o životním prostředí na okrese Trutnov rozdělené do oddílů: Ochrana přírody a krajiny, Ovzduší, Voda, Půda, Odpady, Trendy po roce 1990. Na serveru Okresního úřadu Trutnov.
URL: http://www.oku-tu.cz/profil%20okresu.htm
Wikipedia: European Environment Agency (Wikipedia: Evropská agentura pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Heslo o EEA v otevřené encyklopedii Wikipedia.
URL: http://en.wikipedia.org/wiki/European_Environment_Age...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webová podoba CD-ROM, které vzniklo 2002 za spolupráce České společnosti pro životní prostředí a Ekologického centra Most. Základním posláním katalogu je zpřístupnit dostupná lokální, případně regionální data a informace o životním prostředí území bývalého okresu Most, případně Ústeckého kraje.
URL: http://cd.ecmost.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -