spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 REGION, ZEMĚ :      
Svět

Česká republika
Praha
Jihčeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

Slovensko
Evropa
Albánie
Andorra
Belgie
Bělorusko
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Island
Itálie
Jugoslávie
Kypr
Lichtenštejnsko
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Makedonie
Moldavsko
Monako
Německo
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
San Marino
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Ukrajina
Vatikán
Velká Británie a Severní Irsko
Afrika
Amerika Jižní a Střední
Amerika Severní
Kanada
Mexiko
USA
Antarktida
Asie
Austrálie a Nový Zéland
Oceánie
Rusko
Oceány a moře
Atlantický oceán
Indický oceán
Severní ledový oceán
Tichý oceán
 JAZYK :      
Česky
Slovensky
Anglicky
Německy
Rusky
Polsky
Francouzsky
Španělsky
Italsky
Maďarsky
Rumunsky
Slovinsky
Ukrajinsky
Bělorusky
Lotyšsky
Litevsky
Jinak
          
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží hlubinným způsobem hnědé uhlí na východě Slovenska.
URL: http://www.dolina.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží a zpracovává černé uhlí na Kladensku a Ostravsku.
URL: http://www.cmd.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží vápenec a vyrábí cement, vápno, suché maltové, betonové a omítkové směsi, přísady do betonů a malt aj. Informace o ekologických aktivitách firmy.
URL: http://www.cmcem.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Českomoravské lupkové závody těží a dále zpracovávají žárovzdorné jílovce - lupky, výpal kaolínu a využívají těžbu doprovodných surovin - keramických jílů, těsnících jílů, písku a spongilitu.
URL: http://www.cluz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
DIAMO, s. p. realizuje program útlumu těžby uranu a s ním související zahlazování následků průzkumné, těžební a úpravárenské činnosti v ČR. Informace o historii a způsobech těžby uranu, zpracování uranové rudy, o útlumu a likvidaci uranových dolů...
URL: http://www.diamo.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma dodává aktivní uhlí Jacobi Carbons, které se používá při čištění emisí do ovzduší, odpadních vod a při těžbě uhlí loužením.
URL: http://www.endler.cz
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost Granit Lipnice, s.r.o, těží lipnickou žulu na lomech Kopaniny a Březek, kterou následně zpracovává v provozech hrubé a ušlechtilé kamenické výroby. V provozu ušlechtilé kamenické výroby jsou zpracovávány i jiné žuly z různých lokalit z ČR i ze zahraničí.
URL: http://www.granit-lipnice.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží hlubinným i povrchovým způsobem hnědé uhlí v okolí Nitry.
URL: http://www.hbp.sk
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Distribuční plynárenská společnost s působností na Jižní Moravě. Informace o zemním plynu a jeho ložiscích.
URL: http://www.jmpas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma provozuje dva kamenolomy - Kamenná a Mrákotín. Těženou surovinu zpracovává ve vlastním provoze předevsím na obrubníky, dlažební prvky, pomníky atd.
URL: http://www.zednicek.com
Jazyk: ČJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma Kámen a písek, s.r.o., těží v pěti lomech granulit, granodiorit a vápenec. Firma nabízí úplný sortiment drceného kameniva.
URL: http://kamen-pisek.trade.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma se zaměřuje na těžbu a zpracování kamene a štěrkopísku. V současné době provozuje čtyři lomy a dvě štěrkopískovny.
URL: http://kamen.zbraslav.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží vápenec na kopci Kotouč u Štramberka a vyrábí stavební materiál, suroviny k odsiřovacím procesům v tepelných elektrárnách a teplárnách a suroviny pro hutní, chemickou výrobu a cukrovary.
URL: http://www.kotouc.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
LIGRANIT s.r.o. těží ve vlastních lomech Ruprechtice a Hraničná libereckou a železnobrodskou žulu. Ve zpracovatelském závodě v Rochlicích v Liberci zpracovává široký sortiment vlastních i dovozových žul na polotovary nebo veškeré kamenické výrobky.
URL: http://www.ligranit.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma vlastněná Českomoravským cementem a ČEZem těží vápenec v Českém krasu.
URL: http://www.lomy-morina.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lomy jsou firma zabývající se těžbou kameniva v lomech Dolní Kounice, Želešice a Předklášteří v okolí Brna.
URL: http://www.lomy.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky těžební společnosti, operující v Peru.
URL: http://www.midas.atfreeweb.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akciová společnost Moravské naftové doly je největší společností v ČR, zabývající se vyhledáváním a těžbou ropy a zemního plynu, a to v ČR i v zahraničí.
URL: http://www.mnd.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těžící hnědé uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Provozuje také spalovnu nebezpečných odpadů a skládku.
URL: http://www.mus.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
OKD je největší česká těžební firma, zabývající se těžbou černého uhlí, výrobou koksu a dalšími vzájemně navazujícími výrobami převážně na Ostravsku a Karvinsku. V budoucnu se chce orientovat na práce na zlepšení životního prostředí.
URL: http://www.okd.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Firma těží, zpracovává a prodává vysoce kvalitní křemenné písky, vyskytující se v dobývacích prostorech Provodín jižně od České Lípy.
URL: http://www.pisky.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Skupina Royal Dutch/Shell Group je jedním z největších producentů energie, zracovatelů ropy, uhlí a zemního plynu.
URL: http://www.shell.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Předmětem činnosti společnosti je dobývání hnědého uhlí, doprovodných surovin, provozování dvou kamenolomů, úprava uhlí, jeho další zušlechťování a transformace a také obchod s výslednými produkty. K ekologickým činnostem společnosti patří rekultivace ploch postižených dobýváním a zpracováním odpadů, včetně jejich likvidace.
URL: http://www.suas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Žula Rácov, s. r. o., je firma, která těží žulu v ložisku na katastrálním území obce Rácov u Jihlavy.
URL: http://www.zula-racov.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -