spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní konference a výstava o úsporách energie a obnovitelných zdrojích energie, pořádaná organizacemi SEVEn, BID services s.r.o. a Asociací energetických manažerů.
URL: http://www.eebw.cz
International Environment Forum Conferences (Konference Mezinárodního fóra pro životní prostředí)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konference a semináře o trvale udržitelném rozvoji, pořádané Mezinárodním fórem pro životní prostředí. Tato organizace vychází z náboženského učení Baha'i.
URL: http://www.bcca.org/ief/conferen.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulty stavební ČVUT v Praze pořádala ve dnech 19.-21.2.2007 kurz pro odbornou veřejnost na téma sanační technologie. Lektorem kurzu byl odborník ze Spojených států amerických s dlouholetými zkušenostmi v dané problematice.
URL: http://geohydraulika.fsv.cvut.cz/kurz2007-remediace/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soustředění pro studenty vyšších i nižších gymnázií České Republiky a Slovenska pořádají studenti biologie Přírodovědecké fakulty UK ve spolupráci s kolegy z MFF UK a dalšími přáteli.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~arachne/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mezinárodní konference a výstava dopravních a ekologických technologií. Informace o programu konference, přihlášky... Pořádá Národní síť zdravých měst, Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Karlovy Vary a Akademie věd ČR.
URL: http://www.nszm.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=13262
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konference o krajině pořádaná Českou komorou architektů (Průhonice, únor 2001).
URL: http://www.prokrajinu.cz/vybor/konf2001.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem pracovního setkání bylo představit dobré příklady účasti veřejnosti při rozhodování z Berlína a z různých zemí Evropy.
URL: http://www.praha7.cz/(uwnlonubqgknv5fobpgozyuu)/defau...
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -