spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Webové stránky informační a tiskové agentury nahlížející každodenní události a svět kolem nás (nejen) z genderové perspektivy.
URL: http://www.ta-gita.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace pro muslimy v ČR
URL: http://www.infomuslim.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky projektu Jak se žije cizincům v ČR. Analýza biografického vyprávění cizinců, kteří pocházejí ze zemí, jejichž životní podmínky jsou považovány za horší, než jsou životní podmínky v ČR.
URL: http://biocizi.fsv.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované Kurdům, etniku obývajícímu souvislé území, které bylo po první světové válce rozděleno mezi Turecko, Írán, Irák a Sýrii. Kurdové se dosud marně snaží o vytvoření samostatného státu. Na stránce zpravodajství, články, pozvánky na akce, info o jazyce, kultuře a historii Kurdského národa. Stránky spravuje Petr Kubálek.
URL: http://kurdove.ecn.cz/
Nahá Afrika (Nahá Afrika)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
O dvouleté cestě stopem a pěšky napříč nahou Afrikou.
URL: http://www.nahaafrika.cz
Obec Slovákov v Brne (Obec Slováků v Brně)
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Slováků a příznivců Slovenska a slovenské kultury žijících v Brně a okolí.
URL: http://www.slovaci-brno.cz/
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, RumJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Iniciativa Evropské komise. Stránky zaměřené na boj proti diskriminaci a informační zdroj o celoevropské kampani „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Základní informace o opatřeních, která byla přijata Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost a sociální záležitosti Evropské komise pro boj proti diskriminaci.
URL: http://www.stop-discrimination.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt Multikulturního centra Praha jehož cílem je zpřístupnit návštěvníkům českých veřejných knihoven knížky, které informují čtenáře o historii, současnosti, zvycích a tradicích rozličných kultur, etnických skupin a národnostních menšin nebo se věnují aktuálním tématům multikulturní společnosti. Součástí jsou také regionální školení a mezinárodní semináře pro knihovníky či akviziční servis multikulturní literatury.
URL: http://www.rozmanitost.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení zastupující zájmy přeživších obětí nacismu a pozůstalých po obětech v ČR.
URL: http://www.cestiromove.ecn.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -