spravující organizace: Multikulturní centrum Praha
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum vzniklo na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Posláním centra je vytvářet předpoklady pro systematické studium integrace menšinových skupin, a to zejména s ohledem na jeho sociální aspekty
URL: http://www.fss.muni.cz/spsp/cpsims/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled hlavních oblastí výzkumu, probíhajících vědeckých grantů, nabídka publikací, kontakty.
URL: http://www.eu.cas.cz/
Institute of Migration (Institut pro studium migrace)
Jazyk: AJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výzkumný ústav sídlící ve Finsku, pracující na neziskovém základě, jehož cílem je studovat otázky mezinárodní migrace a migrace ve Finsku, podporovat kompilaci informací, provádět výzkum etnik. Slouží také jaké informační zdroj pro genealogy.
URL: http://www.migrationinstitute.fi
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
logo správceTuto kategorii spravuje:
Multikulturní centrum Praha - www.mkc.cz
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -