spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
ekovýchova - Ekocentrum Iris, péče o CHú - pozemkový spolek Prostějovsko, elektronická ekoporadna, přehled nejbližších akcí (přednášky, besedy, exkurze, brigády..)
URL: http://www.iris.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografie zvířat a přírody: ptáků, savců, plazů, obojživelníků a krajin. Výroba kalendářů, prodej fotografií. Klasická i digitální fotografie.
URL: http://www.fotolovy.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Greenpeace ČR věnované klimatickým změnám.
URL: http://www.greenpeace.cz/klima.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Malý úvod do hypotézy Gaia. Je to shrnutí knihy Jamese Lovelocka „The Ages of Gaia".
URL: http://eldar.cz/zelenyklid/gaia.html
Jazyk: PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografie polského fotografa - ptáci, savci, obojživelníci a plazi, hmyz, rostliny, krajinky.
URL: http://www.jarek-debski.com
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projekt ČIŘIKÁNÍ na obnovu zemědělské (kulturní) krajiny za účelem zvýšení její biodiverzity a ekologické stability. Vše o koroptvi polní, její ochraně a podpoře.
URL: http://koroptvicky.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografie motýlů, pavouků, rostlin a dalších organismů.
URL: http://makro.misto.cz/_home.html
Měkkýši (Mollusca)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Měkkýši (Mollusca) České Republiky a Slovenska: plži (Gastropoda) a mlži (Bivalvia). Obecná i aplikovaná malakologie. Fotogalerie měkkýšů. Databáze: potrava člověka (které rostliny, živočichy a houby lze jíst).
URL: http://mollusca.host.sk
Jazyk: ČJ, AJ, FR, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
MIE - trvale udržitelný rozvoj na venkově, zalesňování Sahary, koňský trh,..
URL: http://www.mie.cz
Naturstoff (Přírodní látky)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetový průvodce po světě přírodních látek. Informace z oblasti chemie, biologie, farmacie, farmakognosie, biochemie a toxikologie.
URL: http://www.biotox.cz/naturstoff
Přátelé přírody ČR (Naturefriends Czechia)
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přátelé přírody ČR jsou národní nezisková organizace, která je součástí celosvětového hnutí Přátel přírody sdružujícího 500.000 členů. V současnosti má 8 základních článků a členských organizací a působí v celé České republice.

Přátelé přírody ČR sdružují jednotlivce a organizace, kteří chtějí rozvíjet tělovýchovný program turistiky a práci s dětmi a mládeží v otevření sociální a ekologické Evropě. Za tímto účelem pořádají aktivity pro celé věkové spektrum v Česku i ve světě.

Přátelé přírody ČR pořádají turistické pochody do přírody, poznávají přírodní a historické dědictví naší země i přilehlých států, sami pořádají anebo se zúčastňují kulturních akcí a vedou k aktivnímu životu a aktivnímu volnému času také nejmladší generaci.

URL: http://www.pratele-prirody.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o přírodě trutnovského okresu. Na serveru Okresního úřadu Trutnov
URL: http://www.oku-tu.cz/default5.htm
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o slovenské přírodě, o ptácích a dalších živočišných druzích, přehled exkurzí do přírody, slovenská příroda na poštovních známkách, další související stránky...
URL: http://priroda.kpr.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Občanské sdružení Všemi vjemy v první řadě usiluje o vznik kvalitního předškolního vzdělávání, které by bylo alternativou k státním školkám. Předškolní dětský lesní klub U tří veverek je nekomerční, neziskovou iniciativou, založenou na otevřené, partnerské spolupráci všech zúčastněných.
URL: http://www.vsemivjemy.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Z datlova zápisníku - přírodní aktuality z Náchodska (ptáci, drobotina, rostliny, informace o přírodě a životním prostředí...). Stránky připravuje ČSOP Jaroměř, katalog Enachod a noviny Echo.
URL: http://datel.enachod.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -