spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o ústavu, výuce, pracovnících a výzkumu. Časopis Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, knihovna, laboratoře...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~uzp/
Global Warming Central (Centrála informací o globálním oteplování)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Zdroj informací o globálním oteplování na Pace Law School v New Yorku, USA. Obsahuje základní informace o problematice klimatických změn a aktivitách k omezení emisí skleníkových plynů a odkazy na další stránky k tématu.
URL: http://law.pace.edu/energy/globalwarming_old.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na Přírodovědecké fakultě UK je možno studovat obory biologické, chemické, geografické, geologické a ekologické.
URL: http://www.natur.cuni.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících fakulty, výzkumu, výuce, odkazy na související stránky.
URL: http://seis.karlov.mff.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra meteorologie a ochrany prostředí zabezpečuje bakalářské studium v oboru "Užitá meteorologie" a magisterské a doktorandské studium v oboru "Meteorologie a klimatologie". Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://kmop.mff.cuni.cz
Eotvos Lóránd Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Eotvose Lóránda-Fakulta přírodovědecká)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studovaných oborech a katedrách, vyučujících, výzkumný program Rezeda, novinky z fakulty.
URL: http://ttk.elte.hu
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výuce, výzkumu a pořádaných seminářích.
URL: http://www.natur.cuni.cz/filosof/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o laboratoři, vyučované předměty.
URL: http://www.lermo.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu, výuce, pracovnících, odkazy na související stránky.
URL: http://kfrserver.natur.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické práce katedry je v oboru vodní hospodářství a vodní stavby a oboru inženýrství životního prostředí v základních teoretických předmětech, tj. hydraulice, hydrologii a v předmětech vodní toky a úpravy toků. Informace o katedře, výuce, výzkumu...
URL: http://hydraulika.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, jejích pracovnících a o studijních oborech.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/molbio/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Činnost katedry je zaměřena na výchovu odborníků pro projektování, výstavbu a provoz jezů a ocelových konstrukcí vodních staveb, vodních cest, nádrží a přehrad, vodních elektráren a dalších hydrotechnických objektů a pro řešení problematiky řízení odtoku nádržemi, vodohospodářských soustav, vodní dopravy, hydroenergetiky a hydrotechnického výzkumu. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/k142/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti jednotlivých oddělení (Vývojová biologie a imunologie, Neurobiologie, Fyziologie a biochemie buňky, Fyziologie živočichů).
URL: http://www.natur.cuni.cz/fyziolv7/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické činnosti katedry spočívá ve výchově stavebních inženýrů - vodohospodářů se zaměřením na komplexní řešení vodohospodářské a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/k143/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu a studiu.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pstopka/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vychovává vodohospodářské inženýry se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz vodovodů a kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, inženýrských sítí, bazénů a lázeňství. Informace o katedře, výuce a publikační činnosti.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k144.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o členech katedry, výzkumné činnosti, tématech diplomových prací...
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kudbi/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hydrologické informace na serveru ČHMÚ
URL: http://www.chmi.cz/hydro/hyd_main.html
Secrets of the Ice (Tajemství ledu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky muzea v Bostonu o Antarktidě.
URL: http://www.secretsoftheice.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o historii ústavu, výuce, výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/IGP/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studiu, mineralogickém muzeu, laboratořích a pořádaných seminářích.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~ugmnz/
Kossuth Lajos Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Kossutha Lajose-Přírodovědecká fakulta)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vedení fakulty, výročí fakulty (50 let), odkazy na stránky jednotlivých kateder.
URL: http://ttk.unideb.hu/beleptet/informaciok/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Semináře, výzkum, výuka, fotogalerie, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~petrol/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o parazitologické katedře, o výuce, výzkumu, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/parasitology/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o zaměstnancích katedry a o studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~analchem/katedra.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vyučuje botanické disciplíny pro potřeby farmaceutů.
URL: http://www.faf.cuni.cz/org/dept/Bot/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících, výuce a studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/biochem/main/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumu, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://orgchem.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní výuková a výzkumná instituce Univerzity Karlovy v oboru systematiky a ekologie cévnatých a bezcévných rostlin (včetně hub). Informace o studiu, výzkumu, seminářích...
URL: http://botany.natur.cuni.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -