spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o centru a vyučovaných předmětech.
URL: http://ceg.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká zemědělská univerzita nabízí vysokoškolské a postgraduální studium a studium v rámci celoživotního vzdělávání zemědělských i lesnických oborů.
URL: http://www.czu.cz
Debreceni Egyetem Agrártudományi centrum (Centrum zemědělských věd při Debrecínské univerzitě)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumu, zemědělské fakultě (katedry,historie, pedagogové,...), Institut rozvoje krajiny a zemědělství, Výzkumné středisko v Nyíregyháze (kontakty, oddělení,...). Výzkumné středisko v Karcagu.
URL: http://www.date.hu
Eotvos Lóránd Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Eotvose Lóránda-Fakulta přírodovědecká)
Jazyk: MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studovaných oborech a katedrách, vyučujících, výzkumný program Rezeda, novinky z fakulty.
URL: http://ttk.elte.hu
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Server Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze.
URL: http://www.fjfi.cvut.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o fakultě, katedrách, výuce, výzkumu, pořádaných konferencích a seminářích...
URL: http://web.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o zaměstnancích katedry a o studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~analchem/katedra.html
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Kontakty na pracovníky katedry, přehled jednotlivých oddělení.
URL: http://www.natur.cuni.cz/~antropo/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vědním oboru kartografie a geoinformatika, o studiu a výzkumu a o mapové sbírce Univerzity Karlovy.
URL: http://www.natur.cuni.cz/gis/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících, výuce a studiu.
URL: http://www.natur.cuni.cz/biochem/main/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavní výuková a výzkumná instituce Univerzity Karlovy v oboru systematiky a ekologie cévnatých a bezcévných rostlin (včetně hub). Informace o studiu, výzkumu, seminářích...
URL: http://botany.natur.cuni.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra učí studenty řešit inženýrské problémy v oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://k315.feld.cvut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vyučuje botanické disciplíny pro potřeby farmaceutů.
URL: http://www.faf.cuni.cz/org/dept/Bot/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výuce, výzkumu a pořádaných seminářích.
URL: http://www.natur.cuni.cz/filosof/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících katedry, studiu a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kfggsekr/index_cz.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu, výuce, pracovnících, odkazy na související stránky.
URL: http://kfrserver.natur.cuni.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o činnosti jednotlivých oddělení (Vývojová biologie a imunologie, Neurobiologie, Fyziologie a biochemie buňky, Fyziologie živočichů).
URL: http://www.natur.cuni.cz/fyziolv7/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, jejích pracovnících a o studijních oborech.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/molbio/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o pracovnících fakulty, výzkumu, výuce, odkazy na související stránky.
URL: http://seis.karlov.mff.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra připravuje nové stavební inženýry v oblasti geotechniky. Informace o katedře, výuce a publikační činnosti.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k135.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické práce katedry je v oboru vodní hospodářství a vodní stavby a oboru inženýrství životního prostředí v základních teoretických předmětech, tj. hydraulice, hydrologii a v předmětech vodní toky a úpravy toků. Informace o katedře, výuce, výzkumu...
URL: http://hydraulika.fsv.cvut.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Těžiště pedagogické činnosti katedry spočívá ve výchově stavebních inženýrů - vodohospodářů se zaměřením na komplexní řešení vodohospodářské a ekologické problematiky v krajinném prostředí. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/k143/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Činnost katedry je zaměřena na výchovu odborníků pro projektování, výstavbu a provoz jezů a ocelových konstrukcí vodních staveb, vodních cest, nádrží a přehrad, vodních elektráren a dalších hydrotechnických objektů a pro řešení problematiky řízení odtoku nádržemi, vodohospodářských soustav, vodní dopravy, hydroenergetiky a hydrotechnického výzkumu. Informace o katedře, výuce a výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/k142/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://userweb.pedf.cuni.cz/kch/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Domovské stránky Katedry chovu prasat a drůbeže na České zemědělské univerzity v Praze. Katedra vyvíjí činnost na úseku chovu prasat, drůbeže, kožešinových zvířat a králíků a také kvality živočišných produktů. Naleznete zde texty skript a dalších publikací a informace o katedře.
URL: http://kchpd.af.czu.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra jaderných reaktorů vychovává posluchače v oboru Jaderné inženýrství, zaměřeném v magisterském studiu na fyziku a techniku jaderných reaktorů a na jadernou energetiku a její vliv na životní prostředí. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://www.fjfi.cvut.cz/DesktopDefault.aspx?ModuleId=...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra meteorologie a ochrany prostředí zabezpečuje bakalářské studium v oboru "Užitá meteorologie" a magisterské a doktorandské studium v oboru "Meteorologie a klimatologie". Informace o katedře, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://kmop.mff.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o výzkumu, studiu, odkazy na související stránky.
URL: http://orgchem.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o parazitologické katedře, o výuce, výzkumu, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/parasitology/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra práva životního prostředí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
URL: http://www.prf.cuni.cz/katedra.php?id_pracoviste=124&...
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem pedagogické činnosti katedry je vybavit posluchače odbornými znalostmi v oblasti územního plánování. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti aj.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k127.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra zajišťuje výuku dopravního inženýrství, projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby silnic, dálnic, městských komunikací a letišť. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti...
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k136.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře a studiu na ní. Odkazy na související stránky.
URL: http://www.natur.cuni.cz/ksgrrsek/socgeo/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o členech katedry, výzkumné činnosti, tématech diplomových prací...
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~kudbi/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra vychovává vodohospodářské inženýry se zaměřením na projektování, výstavbu a provoz vodovodů a kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod, inženýrských sítí, bazénů a lázeňství. Informace o katedře, výuce a publikační činnosti.
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k144.htm
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o katedře, výzkumu a studiu.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~pstopka/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Katedra zajišťuje výuku projektování, výstavby, rekonstrukce a údržby železničních tratí, stanic a uzlů, vleček, tramvajových tratí a tratí metra, včetně vlivů dopravy na životní prostředí. Informace o katedře, výuce, publikační činnosti...
URL: http://web.fsv.cvut.cz/cp1250/katedry/k137.htm
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (Univerzita zahradnictví a potravinářského průmyslu)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obecné informace o studiu (obory, koleje, knihovny,...), profesní organizace (Asociace maďarských pěstitelů okrasných rostlin,...),linky.
URL: http://www.kee.hu
Kossuth Lajos Tudományegyetem-Természettudományi Kar (Univerzita Kossutha Lajose-Přírodovědecká fakulta)
Jazyk: AJ, MJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o vedení fakulty, výročí fakulty (50 let), odkazy na stránky jednotlivých kateder.
URL: http://ttk.unideb.hu/beleptet/informaciok/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o laboratoři, vyučované předměty.
URL: http://www.lermo.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně tvoří čtyři fakulty: agronomická, lesnická a dřevařská fakulta, provozně ekonomická a zahradnická fakulta.
URL: http://www.mendelu.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Obsahem studia je problematika stavby a provozu strojů pro přeměny energie. Významnou součástí studia je i problematika energetického hospodářství průmyslových závodů, součástí výuky je i problematika ekologických dopadů energetiky. Informace o katedře, výuce a výzkumu.
URL: http://fermi.fsid.cvut.cz/power/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, informace o fakultě, odkazy na stránky týkající se slovenské ekologické legislativy aj.
URL: http://www.fns.uniba.sk/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Osmileté komunitní gymnázium zařazené do sítě škol MŠMT ČR, založené v roce 1993, působí v Praze. Přírodovědné zaměření, snaha o přirozené prožívání sebe sama - jak v kontaktu s přírodou, tak s okolní společností nebo prostřednictvím estetického zážitku vycházejícího z vnitřní angažovanosti.
URL: http://www.prirodniskola.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na Přírodovědecké fakultě UK je možno studovat obory biologické, chemické, geografické, geologické a ekologické.
URL: http://www.natur.cuni.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Litvínov.
URL: http://www.humanitas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí, mimo jiné, studijní obor Ochrana a tvorba životního prostředí.
URL: http://www.soshorovice.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vyšší odborná škola pedagogická a ekologické centrum ve Svatém Janu pod skalou ve Svatém Janu pod Skalou.
URL: http://www.dulos.cz/cz/sj/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav se člení na odbor automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel, odbor letadel a odbor transportních, stavebních a zemědělských strojů.
URL: http://www.fs.cvut.cz/cz/U220/index.html
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o studiu, mineralogickém muzeu, laboratořích a pořádaných seminářích.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/~ugmnz/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o historii ústavu, výuce, výzkumu, odkazy na související stránky.
URL: http://prfdec.natur.cuni.cz/IGP/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav zajišťuje mj. výuku předmětu ekologie člověka a zabývá se výzkumem vlivu znečištěného prostředí na lidské zdraví.
URL: http://dec52.lf1.cuni.cz/fakulta/ustavy/ustavy.php?us...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Semináře, výzkum, výuka, fotogalerie, odkazy na související stránky...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~petrol/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o ústavu, výuce, pracovnících a výzkumu. Časopis Acta Universitatis Carolinae Environmentalica, knihovna, laboratoře...
URL: http://www.natur.cuni.cz/~uzp/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Hlavním posláním ústavu je výuka ve studijním oboru Technika životního prostředí zabývajícím se technickými zařízeními na úpravu životního prostředí, zařízení na odlučování a zpracování emisí do ovzduší, zařízení na ochranu proti hluku a vibracím, zařízení na úpravu mikroklimatu a čistoty ovzduší ve vnitřním prostředí. Informace o ústavu, výzkumu a výuce.
URL: http://www.fsid.cvut.cz/cz/U216/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ústav je v pedagogické, teoretické a praktické činnosti zaměřen na urbanismus, územní plánování a tvorbu krajiny. Výuku urbanistické a krajinářské teorie a tvorby rozvíjí na ekologickém základu a principu trvale udržitelného rozvoje. Informace o ústavu, výuce a výzkumu.
URL: http://web.cvut.cz/fa/u519/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Vysoká škola báňská nabízí studium v oborech hornických, hutnických, dopravních a stavebních.
URL: http://www.vsb.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední škola, nabízející studium oboru šlechtitelství s celostátní působností.
URL: http://www.szeskostelec.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lesnická škola, přezdívaná "Královna českého lesnictví". Nabízí studium lesnictví pro absolventy středních i základních škol.
URL: http://www.lespi.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí pomaturitní studium rozvoje venkova či čtyřleté studium s maturitou v oboru Agropodnikání se zřetelem na ekologii a ochranu krajiny a chov koní.
URL: http://www.szes-horice.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -