spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výukový program přírodopisu - botaniky pro ZŠ a SŠ. Program zahrnuje nejznámější vyšší rostliny. Obsahuje přes 380 druhů rostlin, 1500 obrázků. Je určen nejen k výuce počítačem řízené, ale i počítačem podporované.
URL: http://www.prirodopis.eu
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o mezinárodním výzkumném programu Man and Biosphere (MAB), zaměřený na mezioborovou spolupráci při studiu vzájemných souvislostí a zpětných vazeb mezi člověkem a prostředím i při zpracování výsledků výzkumu pro různé úrovně uživatelů ve sféře plánování a rozhodování a v oblasti ekologické výchovy. Informace o českých biosférických rezervacích.
URL: http://mab.kav.cas.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o projektu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment), což je dlouhodobý celosvětový program zaměřený na sledování životního prostředí a určený pro školy.
URL: http://www.mujweb.cz/www/cmelda/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Náměty pro ekologickou výchovu dětí do 4 let v průběhu celého roku, připravené pracovnicemi Ekologického centra Toulcův dvůr.
URL: http://www.detiapriroda.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ekoporadenské stránky Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Stránky nabízejí možnost položit dotaz týkající se životního prostředí. Stránky mají tři základní rubriky - Ekologická výchova, Ekoporadna a Kultura, které se dělí na další podrubriky.
URL: http://www.ekologickavychova.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji. Server provozuje Ekocentrum PALETA. Kalendář akcí, granty, koncepce a další informace.
URL: http://www.ekovychova.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odkazy na české i cizí stránky věnované environmentální výchově, dokumenty k environmentální výchově, aktivity, hry, nápady. Stránky vznikly jako součást absolventské práce Jitky Hazukové.
URL: http://sweb.cz/isev/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o bývalém projektu sdružení Tereza určeném zejména pro základní a střední školy. Projekt si kladl za cíl zábavnou formou seznámit děti s problematikou zdravotního stavu smrku ztepilého přímo v přírodě a získat údaje pro vědecké vyhodnocení stavu smrků.
URL: http://www.mujweb.cz/www/cmelda/smrky/index.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Plný text koncepce a akční plán ve formátu pdf, zpracované Domem ekologické výchovy Lipka.
URL: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=5098...
Melbourne Aquarium (Melbournské akvárium)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky akvária v Melbourne, které nabící pestrou škálu služeb. Od výukových programů, přes pozorování ryb až po obchody a kavárny.
URL: http://www.melbourneaquarium.com.au
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Centrum se zabývá mj. environmentalní výchovou a tříděním a recyklací odpadů.
URL: http://www.receptt.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Oficiální stránky projektu Síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji.
URL: http://www.evvojmk.net
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Projektu Sovy do škol realizuje sdružení Arnika. Hlavní náplní projektu jsou přednášky o životě sov doplněné ukázkami živých handicapovaných sov, výpravy za "houkáním", soutěžní program Únor - měsíc sov, multikulturní soutěž a ornitologické soustředění pro vítěze soutěže.
URL: http://www.sovy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Strategický rozvojový dokument, jehož úkolem je navrhnout na základě analýzy stavu základní směry podpory EVVO. Zpracovala Společnost pro Jizerské hory na základě zadání Krajského úřadu Libereckého kraje.
URL: http://sweb.cz/kokev
Stratospheric Ozone Depletion (Ztenčení stratosférického ozonu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Výukový materiál na stránkách NASA určený pro učitele a studenty s dalšími odkazy na danou tématiku.
URL: http://www.nas.nasa.gov/About/Education/Ozone
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Interaktivní vzdělávací stránky společnosti Eko-Kom určené pro děti a školní mládež. Mají pomoci vychovávat ke správnému třídění odpadů.
URL: http://www.tonda-obal.cz
UnderWater World (Podvodní svět)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky australského mořského akvária umístěného v blízkosti Brisbane.
URL: http://www.underwaterworld.com.au
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o třísemestrovém zájmovém specializačním programu celoživotního vzdělávání "Léčivé rostliny", který nabízí Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
URL: http://www.faf.cuni.cz/study/other/medicinal_plants/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tento portál je informačním nástrojem systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (dále EVVO) Jihočeského kraje.
URL: http://www.zelenabrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky spotřebitelského projektu pod heslem "Biopotraviny do škol a úřadů!"
URL: http://www.bio.spotrebitele.info
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -