spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky kampaně "STOP nebezpečí ze Spolany" nevládní organizace Arnika. Cílem kampaně je, aby Spolana Neratovice opustila technologii výroby chloru a alkalických hydroxidů amalgámovým postupem.
URL: http://spolana.arnika.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál, který poskytuje přehled finančních podpor z národních i evropských zdrojů.
URL: http://www.dotace.nature.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Aktuální informace o povodňových stavech, stavech, průtocích, čistotě vod aj. z jednotlivých povodí.
URL: http://www.voda.gov.cz/portal/cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky sdružení Arnika věnované kampani za záchranu dolního úseku toku Labe na českém území. Kampaň vystupuje proti plánům na výstavbu vodních stupňů Prostřední Žleb a Malé Březno.
URL: http://labe.ecn.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam přehrad a jezů v České republice s jejich popisy. Rozdělení působností jednotlivých správ povodí.
URL: http://bimbo.fjfi.cvut.cz/~horsky/prehrady/hlavni.htm...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o Botiči - potoku ve středních Čechách.
URL: http://botic.misto.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Seznam větších vodopádů na území České republiky. Mapy, fotografie.
URL: http://sweb.cz/hrdonka/cr/vdpCR.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Současné i historické fotografie řeky Vltavy.
URL: http://www.mujweb.cz/cestovani/vltava/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o průtoku řeky Bíliny a o míře jejího znečištění. Na stránkách Ekologického centra Most.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/voda/bilina/prutoky.htm
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o sjízdnosti řek v ČR, ale i v řadě zemí Evropy a světa, další informace pro vodáky.
URL: http://www.reky.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Jedním z důsledků znečištění imisemi v "černém trojúhelníku" byla kalamita lesních porostů v pohraničních horách na severozápadě České republiky. Mnohostranný výzkum hydrologických a ekologických problémů spojených s odlesněním probíhá v rámci sítě experimentálních povodí v Jizerských horách.
URL: http://147.32.129.82/jiz/main_c.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -