spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka oddělení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty při Českém ekologickém ústavu. Hlavní informace o Místních agendách 21 a udržitelném rozvoji. Světové i domácí konference a projekty související s MA21 a UR. Databáze měst MA21 a Zdravých měst. Odkazy.
URL: http://www.ceu.cz/edu/ma21/ma21.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Českého ekologického ústavu. Základní informace o udržitelném rozvoji, Agendě 21 a Místní agendě 21. Aktuální informace, akce, soutěže. Databáze místních Agend 21 v ČR. Metodika, přehled organizací, literatury...
URL: http://www.ma21.cz
Frankfurt.de - Verkehr und Umvelt (Frankfurt - doprava a životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Frankfurt nad Mohenem, na kterých je možné najít informace o dopravě, životním prostředí, odpadech, klimatu, ozonu, vodě, ekologické legislativě a dalších tématech.
URL: http://www.frankfurt.de/sis/Frankfurt_A-Z.php?_navi=h...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Anglický text dokumentu Agenda 21 - strategie pro trvale udržitelný rozvoj, přijatého na konferenci OSN o životním prostředí v Rio de Janeiro v roce 1992. Na stránkach Komise OSN pro trvale udržitelný rozvoj.
URL: http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21text.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Lokální (místní) Agenda 21 - strategie trvale udržitelného rozvoje na úrovni měst a obcí. Příprava a realizace místní agendy v ČR, příklady ze zahraničí. Stránky ústavu pro ekopolitiku.
URL: http://uep.ecn.cz/temata/ur/ma21.shtml
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Ministerstva životního prostředí ČR k Místní agendě 21. Metodika pro místní agendy v ČR, zápisy ze seminářů aj.
URL: http://www.env.cz/www/zamest.nsf/defc72941c223d62c125...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o Agendě 21, o místní Agendě 21 a projektech její realizace v ČR. Agenda 21 je dokument přijatý na Mezinárodní konferenci o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro (1992), který se stal strategickým plánem rozvoje lidské společnosti. Místní Agenda 21 představuje uskutečňování praktických lokálních projektů ve spolupráci nejširších zájmových skupin směřujících k trvale udržitelné kvalitě života na místní úrovní.
URL: http://www.agenda21.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sbírka řešených příkladů místní Agendy 21 - obsahuje 22 příkladů projektů z celé ČR rozdělených do 7 témat: práce s veřejností, veřejná prostranství, odpady, energie, voda, ochrana přírody a doprava.
URL: http://www.ekoporadna.cz/krucky.php
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -