spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stavby ze slaměných balíků, izolace v nízkoenergetických a pasivních domech, hliněné omítky, ozeleněné střechy, návrh staveb šetrných k životnímu prostředí
URL: http://www.stavbyzeslamy.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky brněnského Hnutí NESEHNUTÍ pro podporu zapojování veřejnosti do aktuálních brněnských a jihomoravských případů týkajících se životního prostředí. Ekoporadna.
URL: http://ekobrana.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o přípravě územního plánu Českokrumlovska.
URL: http://www.oku-ck.cz/region/vucq.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace z oblasti územního plánování, které by měly sloužit veřejnosti, projektantům, pracovníkům státní správy a samosprávy. Server provozuje Ústav územního rozvoje Brno - rozpočtová organizace Ministerstva pro místní rozvoj.
URL: http://www.uur.cz/portal/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Internetové prezentace územních plánů obcí měst a velkých územních celků. Provozuje firma GPlus.
URL: http://www.uzemniplany.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled územních plánů na území Středočeského kraje, generel cyklotras a cyklostezek, povodňový plán, zonace integrované dopravy a další mapové informace. Na serveru Krajského úřadu Středočeského kraje.
URL: http://mapy.kr-stredocesky.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Systém digitálních územně technických podkladů České republiky je založen jako průběžně a trvale aktualizovatelný soubor dat, vyjadřujících údaje o stavu a podmínkách využití území České republiky s návazností do území okolních států. Pořizovatelem územně plánovacích podkladů je Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování.
URL: http://147.32.159.181
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují regionální mapy ÚSES, návod na užívání regionálních a nadregionálních ÚSES ČR a metodiku zapracování ÚSES do územních plánů obcí.
URL: http://www.uur.cz/default.asp?ID=906
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -