spravující organizace: BEZK

katalog odkazů o životním prostředí 

    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o možnostech použití aktivního uhlí Silcarbon pro čištění vody a vzduchu. Stránka firmy Silcarbon.
URL: http://web.telecom.cz/silcarbon/silcarbon3.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o měřících stanicích znečištění ovzduší v Ústeckém kraji a v německém Sasku. Dále informace o limitech znečišťujících látek a odkazy na další informace. Na serveru Ekologického centra Most.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/aktualni_imise/st...
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky obsahují texty o tropický deštných lesech, globálním oteplování, narušování ozónové vrstvy a kyselých srážkách.
URL: http://ielektro.cz/ekologie/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o znečištění ovzduší, emisích do ovzduší, program na jejich snižování a o mezinárodní spolupráci v této oblasti.
URL: http://www.env.cz/env.nsf/vzduch?OpenFrameSet
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Na serveru provozovaném odborem informatiky pražského magistrátu najdete mj. data z monitoringu čistoty ovzduší v Praze a Atlas životního prostředí v Praze.
URL: http://www.premis.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o tom, co radon přesně je, o jeho škodlivém vlivu na lidský organismus, o možnostech prevence a ochrany a o způsobech jeho měření. Stránky firmy RDM servis, která nabízí měření radonu.
URL: http://www.radon-servis.cz
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nejen aktuální výsledky měření, ale i podrobné informace o problematice znečištění ovzduší a o platných limitech znečištění.
URL: http://oko.shmu.sk
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Směrnicemi (guidelines) Evropské regionální úřadovny Světové zdravotnické organizace o vlivech znečištění ovzduší oxidem dusičitým, sirovodíkem, ozonem, oxidem uhelnatým, oxidem siřičitým a částicemi na lidské zdraví.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/smernice/smernice...
wien.at - Umwelt (Vídeň - životní prostředí)
Jazyk: NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky města Vídně věnované životnímu prostředí. Odpady, ovzduší, klima, ochrana přírody, hluk ...
URL: http://www.wien.gv.at/index/umwelt.htm
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Tato služba vám umožňuje dostávat aktuální informace o překročení přípustných limitů znečištěni ovzduší v oblasti severozápadních Čech formou bezplatné SMS na váš mobilní telefon.
URL: http://www.ecmost.cz/ver_cz/ovzdusi/aktualni_imise/mo...
Jazyk: ČJ, SJ, AJ, NJ, PJ, FR, ŠJ, IJ, MJ, Slovi, LotJ, LitJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránka Evropské unie s informacemi o ekologické politice EU určená pro mládež. Ovzduší, voda, odpady, příroda...
URL: http://europa.eu.int/comm/environment/youth/index_cs....
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Výměnná reklama:


EkoLink

Vítejte na stránkách katalogu odkazů o přírodě a životním prostředí.

Co je nového

26. dubna 2005 17:06 Počet odkazů v katalogu přesáhl 1900.
(Celý text)

Nejnovější přírůstky a změny

Přehled dvaceti naposledy změněných odkazů

Vaše připomínky

Vaše připomínky uvítáme na e-mailu ekolink@ekolink.cz. Můžete také využít tento formulář.

Výměna ikonek

Pomůžete nám, pokud na vašich stránkách uvedete odkaz na EkoLink. Můžete si na ně umístit i naši ikonku:
ikonka EkoLinku.
(Celý text)

Další informace o životním prostředí

EkoLink pro vás připravuje občanské sdružení BEZK, které vám nabízí rovněž internetový deník o životním prostředí EkoList po drátě, monitoring ekologických článků EcoMonitor a tištěný měsíčník EkoList.

Poděkování

EkoLink byl podpořen v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -