spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled žen, které se zapsaly do dějin výtvarného umění (autobiografie, nejvýznamnější díla). Současné i historické osobnosti.
URL: http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=130
Jazyk: AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Die Höge — stránky programu pro residenční pobyty umělkyň. Bývalý statek slouží jako ateliér, fórum, jeviště pro umělkyně hudby, literatury, multimédií, performance, divadla. Studio funguje od roku 1996 v Brémách.
URL: http://www.hoege.org
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Foerstrovo komorní pěvecké sdružení je ženským sborem založeným v roce 1975. KPS vyvíjí bohatou koncertní činnost. Vystupuje na prestižních hudebních festivalech i na evropských sborových soutěžích.
URL: http://fkps.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Autorka projektu Žena mezi vdechnutím a vydechnutím - souboru 120 černobílých fotografií, které tvoří jakýsi životní příběh ženy - dospívání, mateřství a rodina, zábava, práce, erotika, víra a stáří. Na stránce životopis, projekty, výstavy autorky.
URL: http://www.kyndrova.cz
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Web stránky o mexické umělkyni Fridě Kahlo a o jejím díle.
URL: http://www.fridakahlo.it/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotograf, který se orientuje na barevnou volnou figurální tvorbu. Na Expu v roce 2000 vystavil figurální cyklus Madony.
URL: http://www.pavelmara.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ, FR, IJ, jiný
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Společnost vznikla v Torontu roku 1998. Cilem společnosti je propagovat dílo Vítězslavy Kaprálové a upozorňovat na tvorbu skladatelek přítomnosti i minulosti. Za tímto účelem společnost vydává odborné periodikum a webové stranky, podporuje vydáváni dosud nevydaných partitur a nahrávek skladeb Vítězslavy Kaprálové a dává též podnět k provedení světových premier jejích děl.
URL: http://www.kapralova.org
The National museum of women in the arts, New York (Národní muzeum žen aktivních v umění, New York)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum věnované výhradně umění, které tvořily ženy. Stálá expozice zahrnuje více než 3,000 děl nejrůznějších uměleckých stylů v rozmezí od 16. století až po současnost.
URL: http://www.nmwa.org/about/
The women's museum in Dallas (Ženské muzeum v Dallasu)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Muzeum představuje tisíce příběhů amerických žen prostřednictvím technologií a interaktivních médiích. Program rozvíjí pohled na ženskou participaci při formování historie s důrazem na dialog a objevování.
URL: http://www.thewomensmuseum.org/
The World's women on-line (Ženy světa on-line)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Graficky poutavá stránka prezentující digitální obrazy a díla vytvořená umělkyněmi z celého světa. Myšlenka databáze vznikla u příležitosti čtvrté světové konference, která se konala v Číně. Databáze disponuje údaji o stovkách umělkyň.
URL: http://wwol.inre.asu.edu/
Women artists in history (Ženy umělkyně v historii)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Portál vytvářející prostor pro ukázky děl umělkyň napříč stoletími. Projekt je otevřen pro umělkyně z celého světa.
URL: http://www.wendy.com/women/artists.html
Women, Art and Technology: Loeonardo papers (Ženy, umění a technologie - projekt Leonardo)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Reference studií a projektů týkajících se umění a technologií, které vypracovaly ženy v rámci projektu Lenonardo.
URL: http://mitpress2.mit.edu/e-journals/Leonardo/isast/sp...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled skladatelek současné, jazzové, filmové, jevištní, populární a electroakustické hudby.
URL: http://www.kapralova.org/LIST.htm
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -