spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Culture 2000 je program Evropské unie, který finanačně podporuje kulturní projekty soustředěné zejména na mezinárodní spolupráci, komunikaci s širokou veřejností, práci s novými médii. V roce 2004 se program zaměří na podporu kulturního dědictví.
URL: http://www.culture2000.cz/
Jazyk: AJ, FR
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Evropské Asociace pro židovskou kulturu podporuje uměleckou kreativitu, výzkum a zpřístupňování židovské kultury napříč Evropou.
URL: http://www.jewishcultureineurope.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora je udílena na prezentaci fotografických děl a aktivit s ní spojených, dále na badatelské projekty v oblasti fotografie. Pobytový grant finančně podporuje zahraniční stáže a pobyty.
URL: http://www.fotogrant.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká reprezantace audiovizuálního programu EU. Finančně podporuje rozvoj audiovizuální tvorbu - zejména posílování konkurenceschopnosti evropského filmu v průběhu let 2001-05.
URL: http://www.mediadesk.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Podpora kulturních projektů a ochrana kulturních památek. Nadace vypisuje dva grantové programy: Odborný program a občanský program. Podpora je určená především na projekty souvisejících se záchranou, obnovou a areálu Hradu a zámku Český Krumlov.
URL: http://www.foundation.ckrumlov.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem je podpora a prezentace české architektury jako součásti současné kultury. Nadace rozděluje příspěvky fondu NIF. Výběrové řízení vyhlašuje několikrát do roku.
URL: http://www.nca.info
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace přispívá k rozvoji české hudební kultury. Podporuje skladatelské soutěže, hudební výuku, realizaci děl. Poskytuje granty, stipendia a příspěvky pro začínající autory.
URL: http://www.nchf.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace podporuje formou grantů a stipendií vznik nových děl původní a překladové literatury, divadla, filmu, publicistiky, vědy, rozhlasu, televize.
URL: http://www.nclf.cz/
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace z prostředků oceňuje mladé umělce ve spolupráci s vysokými školami, financuje ocenění na soutěžích, podporuje další akce blízké cílům nadace.
URL: http://www.gideonklein.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Od roku 1991 poskytuje finanční podporu na šíření Janáčkova odkazu - podpora uvádění živého díla, příspěvky na realizaci zvukových nosičů, ediční činnost, stipenia.
URL: http://janacek-nadace.cz
Jazyk: ČJ, AJ, NJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Posláním nadace založené v roce 1995 je záchrana a využití nemovité kulturní památky - Benediktinského kláštera - nejstaršího kláštera na Moravě přestavěného podle posledního projektu architekta J.B.Santiniho-Aichla. Nadace pomáhá získávat peníze na celkovou rekonstrukci tohoto barokního objektu.
URL: http://www.rajhrad.cz/oraetlabora/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace poskytuje podporu mladým aktivním umělcům. Druhá kategorie grantů je orientována na realizaci umělecké tvorby zejména v oblasti koncertní, divadelní, taneční. Mimo podpory mladých umělců nadace přispívá na činnost seniorů.
URL: http://www.nadace-zivot-umelce.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Cílem fondu je podpora odborné diskuse o způsobech, formách a postupech pečování a rovněž široké informování veřejnosti o problematice Karlova mostu.
URL: http://www.karluvmost.net/
Jazyk: AJ, PJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Polská nadace podporující sociální inicitativy v oblasti vědy, vzdělání, kultury a umění se sídlem v městě Chorzów.
URL: http://www.proventus.org.pl
The Fund for Central and East European Book Projects (Nadace podporující knižní produkci ve střední a východní Evropě)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
CEEBP vznikl v Amsterdamu v roce 1992 pod záštitou European Cultural Foundation. Podporuje kvalitní publikace, které vytvářejí dialog mezi východní a západní Evropou.
URL: http://www.ceebp.org
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace od roku 1994 podporuje vznik projektů netradičního umění ve veřejném prostoru. Pro vyplnění žádosti stránka informuje o grantových kritériích a filosofii nadace.
URL: http://www.gunk.org
The Henry Moore Foundation (Nadace Henriho Moora)
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace založená Henri Moorem podporuje formou grantů studentské výměnné projekty, instituce, muzea a galerie. Nadace sídlí v Moorově institutu v Leedsu.
URL: http://www.henry-moore-fdn.co.uk/
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nadace založená v roce 1985 poskytující finanční podporu v oblasti výtvarného umění - zejména granty individuálním umělcům.
URL: http://www.pkf.org
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -