spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Akademie múzických umění v Praze s fakultami DAMU, HAMU, FAMU. Škola soustředí svou uměleckou činnost v centrech jako Centrum Audiovizuálních Studií, Divadlo Disk, Divadlo Inspirace, FAMU Beroun. Připravuje festivaly Zlomvaz a Famufest.
URL: http://www.amu.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Ateliér vytváří pro studenty prostor pro s různými multimédii a technologiemi. Důraz je kalden na práci s animací, grafikou, internetem, virtuální realitou, webovými stránkami a částečně práci se zvukem.
URL: http://multimedia.ffa.vutbr.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Konzervatoř zaměřením na současný jevištní tanec a taneční divadlo.
URL: http://www.duncanct.cz
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky Filmové a televizní fakulty AMU Praha. Aktualizované informace o katedrách, institutech školy, aktuální zprávy pro studenty (vč. Stipendií, festivalů studentských filmů), diskuze s pedagogy a vedením školy a mnoho dalšího.
URL: http://www.famu.cz/
Jazyk: SJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Informace o jednotlivých katedrách (včetně katedry filmové vědy - zatím bez informací), o studiu, pedagozích a studentch, přijímacích zkouškách a festivalu Áčko.
URL: http://www.ftf-vsmu.sk/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soukromá vyšší odborná škola filmová - informace o škole, pedagozích, přijímacích zkouškách, ukázky ze studentských filmů. Škola působí jako organizátor píseckého mezinárodního festivalu studentských filmů.
URL: http://svosf.webpark.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Fotografie historické budovy Karlovy univerzity. Objekt patří mezi Národní kulturní památky.
URL: http://www.asu.cas.cz/~had/pap11.html
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klub Pavlač je nízkoprahové zařízení pro romské děti a mládež, kde mohou trávit svůj volný čas v podnětném a bezpečném prostředí. Zřizovatelem klubu Pavlač je občanské sdružení RATOLEST BRNO.
URL: http://www.ratolest.cz/index.php?page=projekty-pavlac
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední uměleckoprůmyslová škola ve Valašském Meziříčí. Obory zakončené maturitní zkouškou - Výtvarné zpracování skla, Uměleckořemeslné zpracování skla. Obory zakončené závěrečnou zkouškou - Sklář, Brusič skla, Malíř skla, Sklářský průmysl.
URL: http://www.sklarskaskola.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola vzdělává studenty oborů uměleckého designu a volné umělecké tvorby k profesionálnímu zvládnutí uměleckých disciplín.
URL: http://www.vol.cz/skoladesignwww/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Státní škola, která nabízí studium oborů Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, Technologie keramiky, Aplikovaná chemie, Tvarování průmyslových výrobků. Všechny obory jsou zakončeny maturitní zkouškou.
URL: http://www.volweb.cz/spsk/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí studijní obory Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví - Stříbrnictví. Mimo základních předmětů se vyučují i doplňující předměty jako Základy fotografie nebo Práce s výpočetní technikou.
URL: http://www.ssuso.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola v současnosti otvírá studijní obor Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů se studijním zaměřením Zlatnictví - stříbrnictví.
URL: http://www.ssuso.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Střední a vyšší škola uměleckých řemesel Brno. nabízí studium oborů nábytek, malba, fotografie, ilustrace, grafika, hračka, restaurování, výstavnictví, design.
URL: http://www.ssurbrno.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Soukromá Střední umělecká škola v Liberci je výtvarnou školou akreditovanou MŠMT ČR se zaměřením na propagační výtvarnictví, počítačovou grafiku a design. Absolventi najdou široké uplatnění v grafických ateliérech, tiskárnách, reklamních agenturách, ale i v tisku a TV.
URL: http://www.suslbc.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Škola nabízí magisterské a bakalářské studium oborů Textilní návrhářství, Textilní marketing, Technologie a řízení oděvní výroby a další.
URL: http://www.ft.vslib.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Studium pro studenty, kteří hledají uplatnění v mediální oblasti nebo se chystají na další studia na vysokých školách. Dvouleté studium v oblasti filmové, televizní a multimediální.
URL: http://www.vosfz.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
VŠVH je čtyřletá, dvouoborová, státní škola zakončená maturitní zkouškou. Vedle oboru Propagační výtvarnictví od roku 1999 škola otevírá obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.
URL: http://www.hollarka.cz/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -