spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
AFiS - Asociace Film & Sociologie, Divadlo Archa ve spolupráci s Marketing & Media pořádají veřejné diskusní večery o masových médiích, jejich postavení a fungování zejména v české společnosti.
URL: http://www.afis.cz/bubaci
Czech music (Česká hudba)
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Česká hudba 2004 je podpůrný program Ministerstva kultury ČR pro hudební aktivity v r. 2004, zaměřené na českou hudbu, zejména na jubilující autory, interprety a organizace, a to jak v ČR, tak v zahraničí.
URL: http://www.czechmusic.org
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Mimořádné grantové řízení Ministerstva kultury programu – nedílná součást evropské kultury (okruhy, podmínky, formulář žádosti o dotaci, rozpočtový formulář)
URL: http://www.mkcr.cz/article.php?id=932
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Přehled dohod o kulturní spolupráci mezi ČR a státy s kterými je uzavřena smlouva Ministerstvem kultury ČR.
URL: http://www.czechembassy.org/wwwo/mzv/default.asp?id=1...
Jazyk: AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Pro Helvetia Praha (PH Praha) je českým zastoupením švýcarské kulturní nadace Pro Helvetia sídlící v Curychu. Hlavním cílem práce PH Praha je podpora a koordinace česko-švýcarské kulturní spolupráce.
URL: http://www.pro-helvetia.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Veřejná panelová diskuse o situaci kultury v ČR z hlediska etablované a nezávislé kultury. Koncepce a obsah připravovaného zákona o kultuře. Kooperativní (vícezdrojové) financování umění.
URL: http://www.divadlo.cz/itipanel/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Nevládní neziskové sdružení jehož základním posláním je rozvoj odborné práce v oboru muzejnictví. AMG informuje členy o aktuálních problémech, vyvíjí legislativní iniciativy a zastupuje muzea vzhledem k jejich zřizovatelům.
URL: http://www.cz-museums.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -