spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Asociace jejíž cílem je podpora sídelních struktur, ochrana kulturního dědictví a udržení ekologické rovnováhy. Rozvíjí zahraniční spolupráci, osvětovou, poradenskou, publikační činnost.
URL: http://www.urbanismus.cz/
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Samosprávné profesní sdružení autorizovaných architeků, autorizovaných urbanistů a autorizovaných projektantů ÚSES. Na stránkách publikuje architektonické soutěže, právní informace aj.
URL: http://www.cka.cc
Jazyk:
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Sdružení autorů hudebních děl, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv. Na základě oprávnění uděleného MKČR podle platného autorského zákona vykonává kolektivní správu autorských majetkových práv k dílům hudebním s textem či bez textu.
URL: http://www.osa.cz
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesní unie českých galerií, která sdružuje galerie za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek jako součásti národního kulturního dědictví.
URL: http://www.cz-gallery.com
Jazyk: ČJ, AJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
UHS vznikla v roce 1990 jako profesní organizace, sdružující české i zahraniční historiky umění a studenty oboru. Společnost vydává dvakrát ročně Bulletin UHS.
URL: http://www.udu.cas.cz/uhs
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Profesní organizace výtvarných umělců. Buduje síť kontaktních míst. Podporuje umělce informačními službami. Podílí se na organizování soutěží a výstavních přehlídek.
URL: http://www.uvucr.cz
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Kultura na Kormidle
Vítejte v kulturní sekci Kormidla!
Sekci naviguje econnect
Jsme Váš spolehlivý kulturní navigátor

V sekci najdete nejen:
♥ Kulturní internetová místa
Přehled kulturních organizací
Kulturně společenské kampaně
Kulturní Eurovize
Pod pokličkou kulturní historie

Prohlídněte si
Nově vložené odkazy do sekce

Dotazy a připomínky:
Email: eliska (at) ecn.cz
ICQ: 276-273-088
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -