spravující organizace: Econnect
Kormidlo katalog odkazů občanské společnosti
-
    výběr: dle regionu, země, jazyka
! TIP : (právo AND informace) OR "občanská práva"
 
 
 
odkazy seřaď : abecedně dle hodnocení
 ODKAZY 
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky dětské alergologie Ostrava pro rodiče dětí s alergickým onemocněním.
URL: http://www.allergology.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Poradna pro rodiče dětí s fenylketonurií.
URL: http://www.espku.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Stránky věnované dětem, které se narodí s vrozenou vývojovou vadou ústrojí dýchacího, trávicího a urogenitálního. Cílem stránek je poskytnutí informací o možnostech současné léčby, kontaktů na specializovaná pracoviště a emailové poradny pro rodiče i lékaře.
URL: http://www.sweb.cz/chirurgieVVV/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Odborná logopedická péče pro děti a mladistvé, kteří pokulhávají za přirozeným vývojem své
řeči.(oblast výslovnosti, oblast rozvoje a použití slovní zásoby, větné stavby, sluchového vnímání a grafomotoriky).

URL: http://www.volny.cz/logodi/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a terapie poruch řeči a jazyka u dětí i dospělých.
URL: http://home.tiscali.cz/~cz417522/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Dotované ozdravné klimatické pobyty pro děti (v doprovodu rodičů) s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém či psoriáza.
URL: http://cckprosek.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Diagnostika a poradenství v oblasti logopedie, náprava vadné výslovnosti, překonávání obtíží v komunikaci a rozvoj slovní zásoby.
URL: http://www.logopediest.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Klinická logopedie a psychologie, ORL a foniatrie. Výuka němčiny a angličtiny pro děti se specifickými poruchami učení.
URL: http://www.logoped.cz/
Jazyk: ČJ
Hodnocení:
Hlasujte: líbí nelíbí
Logopedie, poruchy učení, videotrénink
URL: http://sweb.cz/kovarovam/
 
EU-Town twinning
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Vítejte v Kormidle

- katalogu, který vás provází tématy občanské společnosti
Vytváření katalogu Kormidlo koordinuje občanské sdružení
logo Econnectu

* Co je v Kormidle nového - přehled 50 naposledy vložených či editovaných odkazů

* Uvítáme vaše připomínky ke katalogu nebo navrhnete-li nový odkaz či úpravu již zařazeného odkazu.

* Některé kategorie stále hledají svého správce.

Banner a ikona ke stažení.

* Více informací o Kormidle
* Nápověda, jak najít co hledáte
* Kormidelní novinky
* Vstup pro správce

kontakt: kormidlo@ecn.cz
©2003; webhosting, webdesign, redakční a publikační systém Toolkit, koordinace -